Co je to vzdělávací transformace: vědět, kde začít!

Vzdělávací transformace doprovází změny a vývoj společnosti v průběhu staletí.

To, co však v současnosti vidíme, nejsou pouze teoretické modifikace, přizpůsobené neustálému obnovování znalostí novými objevy, ale také ve vztahu k pedagogické praxi a učební pomůcky🇧🇷

Dnes je téměř nemožné si představit, že před rokem 1827 ženy neměly právo studovat nad rámec základní školy. Již v té době, v roce 1837, vznikl zákon, který posílil segregaci černochů a zakazoval jim navštěvovat veřejné školy.

Kurikulum se také v průběhu let značně změnilo, aby vyhovělo společenské poptávce připravit lidi mimo univerzity. Stejně jako metodiky, které bylo potřeba přizpůsobit inovacím a začlenění technologií.

A jak si dokážete představit, pandemie COVID 19 se také stala důležitým milníkem pro transformaci pedagogické praxe.

Pojďme lépe pochopit tento scénář a proč je provádění vzdělávací transformace tak důležité pro jednotlivce i pro společnost?

Co je to vzdělávací transformace?

Za transformaci vzdělávání můžeme považovat změny, které ovlivňují základ tradičních vzdělávacích metodologií. To znamená, jak společenské změny, principy, hodnoty a praktiky ovlivňují způsob, jakým učíme a učíme se.

V tradičním modelu je učitel jediným vlastníkem a šiřitelem znalostí. Studenti je musí pasivně přijímat a snažit se je vstřebat, aby pak byli testováni prostřednictvím testů, písemek a úkolů.

S popularizací internetu a demokratizací přístupu k informacím byl jedinec schopen komunikovat s jinými zdroji znalostí. Umět tedy vyhledávat požadované informace a dozvědět se o nekonečném množství témat, jak a kdy chtěl.

To mělo samozřejmě přímý dopad na budování nových zájmů, myšlenek, dovedností a hodnot.

Přirozeně, že škola jako transformující činitel musela tyto změny doprovázet. Zahrnout nejen technologie do běžného života, ale změnit i chování jedinců v tréninku.

Tento požadavek byl stále zřetelnější s mírou předčasného ukončování školní docházky, zjišťováním deficitu v základních znalostech, jako je četba textů, a stále zřetelnějším vzdalováním se studentů od školního prostředí.

Tímto způsobem se instituce, společnost a vláda začaly starat o nastolení transformace vzdělávání. Zahrnout technologie jako důležitou součást vzdělávání, stejně jako a aktivnější učeníinteraktivní a podnikavé.

Tím se student stává protagonistou jejich učení.

Proč provádět transformaci vzdělávání?

Jak jsme již zmínili, ke vzdělávací transformaci došlo – a dochází – v důsledku přirozené poptávky společnosti.

S náporem generací narozených v digitálním prostředí a s mnohem objevnějším, aktivnějším a netrpělivějším chováním je stále obtížnější upoutat pozornost a angažovanost ve třídě.

Tradiční výuka totiž k těmto jedincům nemluvila, čímž je zbavovala jakékoli identifikace se školním prostředím. To má samozřejmě přímý dopad na učení, s menším zapojením a zapojením do školního prostředí.

Vzdělávací transformace tedy vzniká jako způsob využití zájmů studentů jako zbraně učení. Nabídnout mu podněty a nástroje, se kterými se ztotožňuje.

Stejně jako je tomu v případě technologie přítomné v hodinách robotiky, v interaktivní učebnav smíšené učení, atd. Nebo možnost aktivnějšího chování, přítomného v metodologiích aktivního učení a podnikatelského vzdělávání.

Uvědomujete si, že vzdělanostní transformace přichází doprovázet změny, které již probíhají ve společnosti, v nových generacích i u jednotlivce? Nabízí studentům identifikaci, povzbuzení a základy, aby mohli absorbovat a aplikovat změny co nejpozitivnějším a nejplodnějším způsobem.

Jak ale provést vzdělávací transformaci?

Skutečnost, že transformace vzdělávání je naléhavým požadavkem, neznamená, že by měla být prováděna ukvapeně. Naopak! Aby transformace byly účinné, trvalé a pozitivní, je zapotřebí péče, analýzy, plánování a investice.

A to je samozřejmě možné jen časem. Nelze popřít, že transformace pedagogické praxe se v období pandemie zrychlila kvůli hygienickým omezením, která zavedla distanční vzdělávání ve vzdělávání. To určuje, že se školy přizpůsobí některým rušivým praktikám ve vztahu k tradičnímu modelu.

Ale, jak se očekávalo, mnoho překážek a nerovností, nedostatečná strukturální, praktická a teoretická příprava měla nakonec negativní dopad na učení. To generuje zpoždění a dokonce neúspěchy v různých oblastech a věkových skupinách.

Nejlepší způsob, jak digitální transformaci zahájit, je proto v klidu, postupně a strukturálně. To znamená analyzovat, které metodiky jsou nejvhodnější pro vaši instituci, studenty, hodnoty a možnosti. Tak je nastolena změna, která začíná od základu, se změnami v myšlení, učení a používaných metodách.

Za zmínku stojí, že představa, že transformace ve vzdělávání se týká výhradně soukromého školství, případně institucí s větší kupní silou, neodpovídá realitě. Adaptaci lze koneckonců provést sladěním potřeb s možnostmi školy.

A pochopte především, že mluvíme o změnách vize a nejen o technologické infrastruktuře.

Tipy pro zahájení vzdělávací transformace

  • Pochopte poptávku studentů a institucí

Jak jsme řekli, transformace vzdělávání musí probíhat postupně. Tedy podle potřeb, priorit a možností instituce.

Aby mohli manažeři investovat více strategicky, musí porozumět současným a tradičním procesům instituce a analyzovat, jaké změny budou ve skutečnosti pozitivní pro studenty a výuku.

  • vyškolit zaměstnance

To je nepochybně jeden z nejdůležitějších tipů pro zahájení vzdělávací transformace. Zaměstnanci totiž budou důležitými činiteli při jejím uplatňování v praxi.

Školení učitelů, manažerů a dalších odborníků ve vztahu k novým metodikám, nástrojům a vzdělávacím směrnicím je proto jedním z prvních kroků k dosažení transformace vzdělávání.

Toho lze dosáhnout konferencemi, workshopy, výměnou materiálů na toto téma, kurzy a hlavně častými aktualizacemi. Koneckonců, vzdělávací transformace není konečný proces.

  • Využití technologie jako spojence transformace ve vzdělávání

Konečně, jak jsme zmínili v tomto článku, technologie je extrémně přítomným faktorem v transformaci vzdělávání.

Nejen proto, že je prostředkem identifikace s novými generacemi, ale také proto, že je nástrojem, který podporuje učení a aplikaci nových metod výuky. Kromě toho samozřejmě být spojencem pro manažerskou a pedagogickou činnost.

Investice do technologických nástrojů pro vzdělávání je proto velmi důležitou radou pro dosažení efektivity, hospodárnosti a agilnosti transformace vzdělávání.

Chcete modernizovat technologickou strukturu vaší vzdělávací instituce, ale nevíte, kde začít? Co takhle multifunkční platforma s mnoha nástroji, které pomáhají s výukou na dálku, ukládáním a sdílením aktivit a také přispívají k interaktivitě a kreativitě?

O Google Workspace for Education Je to dokonalé řešení, které doprovází transformaci vzdělávání. A můžete se spolehnout, že vás Safetec bude v tomto modernizačním procesu doprovázet!

Spojte se s naším týmem a zjistěte, jak vám můžeme pomoci sladit technologii s vaší výukovou metodou.

Tommy Banks
Budeme rádi, když nám řeknete, co si myslíte

zanechte odpověď

TechnoBreak | Nabídky a recenze
logo
Povolit registraci v nastavení - obecně
Nákupní košík