A allaf analluogi LinkedIn dros dro?

Os na allwch ei gymryd mwyach ac eisiau cymryd seibiant o rwydweithiau cymdeithasol, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â gwaith, mae'n debyg eich bod wedi gofyn y cwestiwn canlynol i chi'ch hun: "a allaf ddadactifadu LinkedIn dros dro?".

Er bod y rhwydwaith cymdeithasol yn eithaf diddorol i ddod o hyd i gysylltiadau a swyddi da, efallai na fydd yn dda iawn o hyd a'ch bod am fynd allan ohono. Gyda hynny mewn golwg, rydym wedi rhoi'r wybodaeth hon a gwybodaeth bwysig arall at ei gilydd i chi sydd am fynd allan o'r amgylchedd hwn ychydig; Gweler isod am fwy o fanylion!

A yw'n bosibl analluogi LinkedIn dros dro?

Yn ôl LinkedIn, nid yw'n bosibl dadactifadu'ch cyfrif dros dro. Fodd bynnag, mae'r platfform yn cynnig opsiwn sy'n caniatáu i ddefnyddwyr newid gwelededd proffil, i reoli pa wybodaeth sy'n cael ei chyrchu a'i defnyddio. I newid gwelededd proffil, gwnewch y canlynol:

 1. Agor LinkedIn, cliciwch ar eich llun yng nghornel dde uchaf y dudalen a chliciwch ar “Settings and privacy”;
 2. Yn y ddewislen ar y chwith, cliciwch ar "Visibility";
 3. Yna cliciwch ar "Profile View Options";

   

   

 4. Gwiriwch yr opsiwn "Byddwch mewn modd hollol breifat". 

   

Tynnwch eich gwybodaeth o beiriannau chwilio

Opsiwn arall a gynigir gan LinkedIn yw gofyn i beiriannau chwilio ddileu eich data personol, er enghraifft Google, Bing neu Yahoo. Gellir gwneud y broses trwy'r dolenni canlynol:

Nid yw LinkedIn yn rheoli'r hyn sy'n cael ei ddangos neu ddim yn cael ei ddangos mewn peiriannau chwilio. Dyna pam y mae'n rhaid i'r defnyddiwr ofyn am y weithdrefn hon.

Sut i ddileu eich proffil LinkedIn

Os nad oes gennych unrhyw fwriad i barhau ar y rhwydwaith cymdeithasol mewn gwirionedd, efallai mai'r unig opsiwn yw dileu eich cyfrif LinkedIn.

 1. Ewch i'r tab “Gosodiadau a phreifatrwydd” yn LinkedIn;
 2. Yn y tab “Account Preferences”, darganfyddwch a chliciwch ar “Close Account”;
 3. Dewiswch y rheswm dros ddileu cyfrif a rhowch eich cyfrinair i gadarnhau'r weithred. Cofiwch y gall gymryd o leiaf 72 awr i'r proffil gael ei dynnu oddi ar y rhwydwaith cymdeithasol.

   

   

Clever! O hyn ymlaen, rydych chi'n gwybod yn union a yw'n bosibl dadactifadu LinkedIn dros dro ai peidio, yn ogystal ag opsiynau amgen i fynd o gwmpas y sefyllfa hon.

Tags:

Banciau Tommy
Byddwn yn falch o glywed eich barn

gadael ateb

TechnoBreak | Cynigion ac Adolygiadau
logo
Galluogi cofrestru mewn lleoliadau - cyffredinol
basged siopa