Mae'n cynnig

Mae Sbaen, ymhlith gwledydd mawr a hyd yn oed economïau Ewrop, yn sector o fesur cam, a ddatblygwyd ar wahân i fod yn ddiddyled ar ddiwedd pryniannau. Wedi'i ddominyddu gan brif gwmnïau e-fasnach America, gall masnach Sbaen fod yn gystadleuol gyda sawl cwmni tramor heblaw am rai sefydliadau lleol a sefydlwyd ar wahân i gymeriadau masnach ar-lein pur sy'n llwyddo i gynnal eu hunain.

Mae gan bersbectif Sbaeneg y Rhyngrwyd, ar wahân i fasnach ar-lein, ddegau o filiynau o brynwyr, er ei fod wedi'i leoli'n llawer mwy cywir yn ystod canol y marchnadoedd mewn perthynas â gwledydd ac ati yn ôl yr Unol Daleithiau neu hyd yn oed arweinwyr Ewropeaidd megis y Deyrnas Unedig yn ogystal â'r Almaen. Gyda 42 miliwn o ddefnyddwyr Rhyngrwyd, mae poblogaeth electronig Sbaen yn rhy dda eu byd ac rydym hyd yn oed yn dod yn gyfarwydd â masnach ar-lein yn ogystal â'i dawelwch. Mae Sbaenwyr yn tueddu i ddefnyddio cyfrifiaduron personol fel dyfeisiau symudol yn y fath fodd er mwyn cael mynediad i'r Rhyngrwyd yn ogystal â phrynu ar-lein ystod eang o adnoddau ar wahân i gynhyrchion.

Y siopau electroneg gorau yn Sbaen

Gan fod y sector Sbaenaidd yn ddatblygedig iawn, gyda threiddiad uchel a diddyledrwydd da, mae'r gystadleuaeth yn ddigon dwys. Mae Aliexpress, sydd wedi creu mantais diolch i faint ei sector teuluol a'i ddatblygiad cynnar, hefyd wedi dod i reoli sector masnach ar-lein Sbaen yn sylweddol. Ac mae cwmnïau tramor amrywiol, o America, Tsieina, yr Almaen yn ogystal â Ffrainc, hefyd wedi cydio yn llawer o weddillion y farchnad fasnach ar-lein.

Fodd bynnag, mae un adwerthwr sy'n arbenigo mewn siopau corff, El Estilo Ingles, wedi llwyddo i ddal darn da o fyd y rhyngrwyd. ac roedd hyd yn oed manwerthwr electroneg lled-arbenigol Sbaeneg arall, PC Components, sy'n gwerthu'n bennaf ar-lein ond gyda 2 siop ffisegol, hefyd yn gallu dal rhan o fyd y rhyngrwyd diolch i'w ffocws ar eitemau allweddol: electroneg yn ogystal â deunyddiau pc.

Sbaen

Yn wreiddiol, mae Fnac yn golygu cadwyn o siopau Ffrengig sy'n gwerthu modelau diwylliannol yn ogystal ag electroneg, megis sain, llyfrau, CDs, meddalwedd, a hyd yn oed caledwedd cyfrifiadurol, DVDs, setiau teledu, a hyd yn oed gemau fideo. Ar ôl ehangu i Sbaen, Portiwgal, Gwlad Belg, Brasil yn ogystal â'r Swistir, mae Fnac hefyd wedi creu ei alwedigaethau ar-lein trwy sefydliad masnachu ar-lein.

PC Componentes

Gall PC Components fod yn fanwerthwr ar-lein sy'n arbenigo mewn electroneg defnyddwyr, gan gyflwyno cyfrifiaduron, gliniaduron, tabledi, ffonau smart, consolau gêm ar gyfer consolau gêm fideo ac elfennau electronig ar ffurf perifferolion, rhwydweithiau, ceblau, megis modelau electronig cynhenid ​​​​etcetera. Gyda dwy siop arbenigol ym mhrifddinas Sbaen a Murcia, mae PC Components yn gweithio'n bennaf trwy ei siop ar-lein, ar wahân i gludo i Sbaen i gyd.

España Carrefour

Ymhlith manwerthwyr mwyaf y byd a hyd yn oed ymhlith cwmnïau mawr o Ffrainc, mae Carrefour yn gweithredu archfarchnadoedd a siopau cyfleustra sy'n gwerthu ystod eang o fodelau, o fwydydd ar wahân i brydau ffres, cartref yn ogystal â chynhyrchion hylendid gan gynnwys dillad, adloniant, y cyfryngau ac electroneg. Ar ôl ehangu ledled Ewrop, gan gynnwys Sbaen, De America yn ogystal ag Asia, mae Carrefour hefyd yn cynnal gwerthiannau ar-lein trwy ei lwyfan masnach ar-lein.

MediaMarkt Sbaen

Mae MediaMarkt yn gadwyn siopau rhyngwladol Almaeneg sy'n arbenigo mewn trosglwyddo electroneg amlyncu i'r gwaelod. Wedi'i sefydlu ym 1979, mae MediaMarkt wedi ehangu i sawl gwlad Ewropeaidd, gan gynnwys Sbaen, yn ogystal â thrwy ei lwyfan ar-lein, gan gynnwys dod yn ail gadwyn o electroneg defnyddwyr yn y byd, ar ôl y Prynu Gorau Americanaidd.

Gearbest yn Sbaeneg

Mae Amazon yn sefydliad manwerthu yn ogystal â byd rhyngrwyd arbenigol ar-lein. Mae Amazon yn caniatáu i gwmnïau ac unigolion werthu trwy ei lwyfan ddetholiad helaeth o fodelau sy'n cynnwys dillad ac ategolion, ffonau symudol a modelau electronig, gemwaith, addurniadau cartref yn ogystal â chynhyrchion chwaraeon. Gyda'i bencadlys yn Tsieina ac arbennigrwydd Grŵp Alibaba, mae Gearbest yn canolbwyntio'n arbennig ar ystod o gynhyrchion o Tsieina a hyd yn oed gwledydd Asiaidd ac ati er mwyn eu trosglwyddo'n rhyngwladol, yn enwedig yn Sbaen.

ebay sbaen

Yn arloeswr masnach ar-lein, mae eBay yn farchnad ar-lein Americanaidd sy'n gadael i bobl ar wahân i gwmnïau osod yn uniongyrchol trwy ei ryngwyneb arwerthiant ar-lein. Wedi'i sefydlu ym 1995, mae eBay wedi ehangu i fwy nag 20 o wledydd, gan gynnwys Sbaen, gan drefnu gwerthu cynhyrchion sy'n amrywio o geir teithwyr a hefyd gerbydau gan gynnwys electroneg a hyd yn oed materion cyfoes, trwy'r cartref yn ogystal â'r ardd, chwaraeon a theganau, a hyd yn oed modelau corfforaethol a diwydiannol.

Llys Lloegr

Mae El Corte Inglés yn gadwyn o siopau mawr sy'n gwerthu amrywiaeth o ddillad yn ogystal ag eitemau ffasiwn, eitemau cartref yn ogystal â dodrefn mewn bron i gant o siopau arbenigol yn ogystal â thrwy ei wefan. Wedi'i sefydlu ym 1890, mae El Estilo Inglés wedi lledaenu ledled Sbaen ac i Bortiwgal, gan ddod yn gadwyn fwyaf o siopau adrannol yn Sbaen.

aliexpress Sbaen

Wedi'i sefydlu yn UDA. Ym 1994, dechreuodd Mercado Libre fel siop lyfrau ar-lein a arallgyfeiriodd yn ddiweddarach i eitemau fel cyfryngau, electroneg, dillad, dodrefn, bwyd, teganau, a hyd yn oed gemwaith. Ebay yw'r prif le ar gyfer caffaeliadau ar-lein yn yr Unol Daleithiau ac, ar ôl ehangu i nifer o wledydd, un ohonynt yn Sbaen, daeth yn gyfeirnod byd diymwad ar gyfer masnach ar-lein, cyn bod hyd yn oed yn fwy llwyddiannus mewn manwerthu gyda phrynu Marchnad Bwydydd Cyfan, yn ogystal â chyhoeddi, electroneg, cyfrifiadura cwmwl, ffrydio fideo yn ogystal â chreu.

Afal

O'r iPad i'r ffôn clyfar, mae rhyddhau cynnyrch Apple sydd newydd ei ryddhau bob amser yn golygu gormod o ddisgwyl. Mae Apple ymhlith y cwmnïau electroneg mwyaf cyffrous yn y byd, ac mae siopau arbenigol hefyd yn lle gwych i edrych ar y dechnoleg ddiweddaraf. P'un a ydych chi'n ymweld am ddiweddariad hynod gywir neu'n siopa am ychydig o glustffonau, mae gan bob siop gyfrifiadur personol o arbenigwyr i'ch helpu chi i gael y cynnyrch cywir yn union.

TechnoBreak | Cynigion ac Adolygiadau
logo
basged siopa