AliExpress WW
Dewis golygydd

Sut i wybod pwy ymwelodd â'm proffil ar Telegram

hysbysebu

Mae'n debyg eich bod wedi meddwl tybed: a oes ffordd i wybod pwy ymwelodd â'm proffil ar Telegram? Yn wahanol i rwydweithiau cymdeithasol y gorffennol, fel Orkut, nid yw bron yr un o'r rhai cyfredol yn caniatáu mynediad i'r wybodaeth hon. Ond wedyn sut i fynd o gwmpas hyn?

A oes unrhyw ffordd i wybod pwy ymwelodd â'm proffil ar Telegram?

Gan fynd yn syth at y pwynt, mae'r ateb yn eithaf syml: nid oes unrhyw ddull brodorol sy'n caniatáu hyn, fodd bynnag, mae platfform sy'n gallu mynd o gwmpas y sefyllfa hon. Hefyd, gallwch ddefnyddio opsiynau brodorol y negesydd i wneud rhai rhagdybiaethau. Gweler isod am fwy o fanylion!

hysbysebu
hysbysebu

Golwg Teledu

Trwy'r cymhwysiad Tele View, gallwch ddarganfod pwy sydd wedi gweld eich proffil, ond mae rhybudd: weithiau mae'r rhaglen yn cael ei chau'n rymus gan y system weithredu, ac mae yna adegau pan nad yw'n adnabod y proffil negesydd sydd wedi'i gadw ar y ffôn. Hyd yn oed yn gofyn am gyfrinair mynediad, mae'n ddiddorol nad ydych yn defnyddio un yn ddiofyn, er mwyn osgoi torri diogelwch neu ollyngiadau posibl.

Sut i wybod pwy ymwelodd â'm proffil ar Telegram
  • Dadlwythwch Tele View (Android) ar eich ffôn symudol ac, wrth ei agor, rhowch y caniatâd angenrheidiol iddo;
  • Rhowch eich e-bost, rhif ffôn a gofrestrwyd yn Telegram, creu cyfrinair a mewngofnodi;
  • Arhoswch nes bod y platfform yn cydnabod y proffil sydd wedi'i gadw ar eich ffôn symudol;
  • Yn y tab "Ymwelwyr", gallwch ddarganfod pwy sydd wedi gweld eich proffil;
  • Trwy gyrchu'r tab “Ymwelwyd”, mae'n bosibl gwybod pa broffiliau rydych chi wedi ymweld â nhw.

Gwiriwch rai gweithgareddau

Ffordd arall o nodi'r posibilrwydd bod rhywun wedi gweld eich proffil yw nodi rhai gweithgareddau. Er enghraifft, os nad yw'r person wedi siarad â chi ers tro, efallai ei fod wedi edrych ar eich proffil yn ei lyfr cyfeiriadau, wedi dechrau'r sgwrs, ac wedi gweld eich proffil. Os yw'r person wedi eich ychwanegu at grŵp neu sianel, mae yna hefyd siawns eu bod wedi cyrchu'ch proffil.

Sut i wybod pwy ymwelodd â'm proffil ar Telegram

Gweld a wnaeth y person eich galw

Os gwnaeth y person eich ffonio, mae'n debygol iawn eu bod wedi agor eich sgwrs neu wedi gweld eich proffil. Mae hyn oherwydd oni bai eich bod chi'n ffonio'ch gilydd yn aml iawn a bod yr alwad wedi'i gwneud o hanes eich galwad, dyma'r unig ffyrdd i wneud galwad.

Clever! O hyn ymlaen, mae gennych fynediad at offer sy'n rhoi gwybod ichi a yw'r person wedi ymweld â'ch proffil Telegram, neu o leiaf wedi cael syniad.

Tags:

Banciau Tommy
Byddwn yn falch o glywed eich barn

gadael ateb

TechnoBreak | Cynigion ac Adolygiadau
logo