Sut i wybod pwy ymwelodd â'm proffil ar Telegram

Siaradwr Echo Dot Smart

Mae'n debyg eich bod wedi meddwl tybed: a oes ffordd i wybod pwy ymwelodd â'm proffil ar Telegram? Yn wahanol i rwydweithiau cymdeithasol y gorffennol, fel Orkut, nid yw bron yr un o'r rhai cyfredol yn caniatáu mynediad i'r wybodaeth hon. Ond wedyn sut i fynd o gwmpas hyn?

 • Sut i wybod pwy ymwelodd â'ch proffil Instagram
 • Sut i weld pwy ymwelodd â'm proffil Twitter

A oes unrhyw ffordd i wybod pwy ymwelodd â'm proffil ar Telegram?

Gan fynd yn syth at y pwynt, mae'r ateb yn eithaf syml: nid oes unrhyw ddull brodorol sy'n caniatáu hyn, fodd bynnag, mae platfform sy'n gallu mynd o gwmpas y sefyllfa hon. Hefyd, gallwch ddefnyddio opsiynau brodorol y negesydd i wneud rhai rhagdybiaethau. Gweler isod am fwy o fanylion!

1. Teledu

Trwy'r cymhwysiad Tele View, gallwch ddarganfod pwy sydd wedi gweld eich proffil, ond mae rhybudd: weithiau mae'r rhaglen yn cael ei chau'n rymus gan y system weithredu, ac mae yna adegau pan nad yw'n adnabod y proffil negesydd sydd wedi'i gadw ar y ffôn. Hyd yn oed yn gofyn am gyfrinair mynediad, mae'n ddiddorol nad ydych yn defnyddio un yn ddiofyn, er mwyn osgoi torri diogelwch neu ollyngiadau posibl.

-
Dilynwch TecnoBreak ymlaen twitter a bod y cyntaf i ddarganfod popeth sy'n digwydd ym myd technoleg.
-

 1. Dadlwythwch Tele View (Android) ar eich ffôn symudol ac, wrth ei agor, rhowch y caniatâd angenrheidiol iddo;
 2. Rhowch eich e-bost, rhif ffôn a gofrestrwyd yn Telegram, creu cyfrinair a mewngofnodi;
 3. Arhoswch nes bod y platfform yn cydnabod y proffil sydd wedi'i gadw ar eich ffôn symudol;
 4. Yn y tab "Ymwelwyr", gallwch ddarganfod pwy sydd wedi gweld eich proffil;
 5. Trwy gyrchu'r tab “Ymwelwyd”, mae'n bosibl gwybod pa broffiliau rydych chi wedi ymweld â nhw.
Sut i ddarganfod pwy ymwelodd â'm proffil ar Telegram; defnyddio ap Tele View (Sgrinlun: Matheus Bigogno)

2. Gwiriwch rai gweithgareddau

Ffordd arall o nodi'r posibilrwydd bod rhywun wedi gweld eich proffil yw nodi rhai gweithgareddau. Er enghraifft, os nad yw'r person wedi siarad â chi ers tro, efallai ei fod wedi edrych ar eich proffil yn ei lyfr cyfeiriadau, wedi dechrau'r sgwrs, ac wedi gweld eich proffil. Os yw'r person wedi eich ychwanegu at grŵp neu sianel, mae yna hefyd siawns eu bod wedi cyrchu'ch proffil.

3. Gweld a wnaeth y person eich galw

Os gwnaeth y person eich ffonio, mae'n debygol iawn eu bod wedi agor eich sgwrs neu wedi gweld eich proffil. Mae hyn oherwydd oni bai eich bod chi'n ffonio'ch gilydd yn aml iawn a bod yr alwad wedi'i gwneud o hanes eich galwad, dyma'r unig ffyrdd i wneud galwad.

Clever! O hyn ymlaen, mae gennych fynediad at offer sy'n rhoi gwybod ichi a yw'r person wedi ymweld â'ch proffil Telegram, neu o leiaf wedi cael syniad.

Darllenwch yr erthygl am TecnoBreak.

Tueddiad yn TecnoBreak:

 • Pam mae Darth Vader gymaint yn fwy pwerus nag Obi-Wan Kenobi?
 • Mae gan y dihiryn DC Comics bŵer mor amhriodol fel ei fod yn gwneud yr addasiad ffilm yn anymarferol
 • Netflix am y tro cyntaf yr wythnos hon (06/03/2022)
 • Mae gwyddonwyr yn 'gwrthdroi' canser metastatig y pancreas gydag ailraglennu celloedd
 • Pam mae llawysgrifen meddygon yn hyll?

Banciau Tommy
Byddwn yn falch o glywed eich barn

gadael ateb

TechnoBreak | Cynigion ac Adolygiadau
logo
Galluogi cofrestru mewn lleoliadau - cyffredinol
basged siopa