Προσφορές AliExpress

ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Η παρούσα Νομική Σημείωση ρυθμίζει τους γενικούς όρους πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου που είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση URL https://www.tecnobreak.com (εφεξής ο ιστότοπος), τον οποίο η Lufloyd καθιστά διαθέσιμη στους χρήστες του Διαδικτύου.

Η χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή κάθε μίας από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Νομική Σημείωση. Κατά συνέπεια, ο χρήστης του ιστότοπου πρέπει να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Νομική Σημείωση σε κάθε περίπτωση που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο, καθώς το κείμενο μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του ιδιοκτήτη του ιστότοπου ή λόγω νομοθετικής αλλαγής. , νομολογία ή επιχειρηματική πρακτική.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Επωνυμία εταιρείας: Lufloyd
Όνομα κατόχου: Lucas Laruffa
Εγγεγραμμένο γραφείο: Dickman 1441
Πληθυσμός: Μπουένος Άιρες
Επαρχία: Μπουένος Άιρες
ΤΚ: 1416
CIF/DNI: 27.729.845
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +54 11 2396 3159
Email: contacto@tecnobreak.com

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο ιστότοπος παρέχει στους χρήστες του πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχονται από τη Lufloyd σε άτομα ή οργανισμούς που ενδιαφέρονται για αυτούς.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ

3.1.- Ελεύθερος χαρακτήρας πρόσβασης και χρήσης του web.
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα είναι δωρεάν για τους χρήστες της.
3.2.- Εγγραφή χρήστη.
Γενικά, η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου δεν απαιτεί την προηγούμενη εγγραφή ή εγγραφή των χρηστών του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κάτοχος στον ιστό θα είναι τα ισπανικά. Η Lufloyd δεν ευθύνεται για τη μη κατανόηση ή κατανόηση της γλώσσας του ιστού από τον χρήστη, ούτε για τις συνέπειές της.
Η Lufloyd μπορεί να τροποποιήσει τα περιεχόμενα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και να τα διαγράψει και να τα αλλάξει μέσα στον ιστό, όπως τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά, χωρίς καμία αιτιολόγηση και ελεύθερα, μη φέροντας ευθύνη για τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσουν στους χρήστες.

Απαγορεύεται η χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου για προώθηση, μίσθωση ή αποκάλυψη διαφημίσεων ή ιδίων πληροφοριών ή τρίτων χωρίς την εξουσιοδότηση της Lufloyd ή για αποστολή διαφημίσεων ή πληροφοριών χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που διατίθενται στους χρήστες. χρήστες, ανεξάρτητα από για το αν η χρήση είναι δωρεάν ή όχι.
Οι σύνδεσμοι ή οι υπερσύνδεσμοι που ενσωματώνουν τρίτα μέρη στις ιστοσελίδες τους, που κατευθύνονται σε αυτόν τον ιστότοπο, θα είναι για το άνοιγμα ολόκληρης της ιστοσελίδας, χωρίς να μπορούν να εκφράσουν, άμεσα ή έμμεσα, ψευδείς, ανακριβείς ή μπερδεμένες ενδείξεις, ούτε να υποστούν αθέμιτες ή παράνομες ενέργειες κατά της Lufloyd.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τόσο η πρόσβαση στον ιστότοπο όσο και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν είναι αποκλειστική ευθύνη του ατόμου που την πραγματοποιεί. Η Lufloyd δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε συνέπεια, ζημιά ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από την εν λόγω πρόσβαση ή χρήση. Η Lufloyd δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα ασφαλείας που ενδέχεται να προκύψουν ή για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη (υλισμικό και λογισμικό) ή στα αρχεία ή τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό, ως αποτέλεσμα:
– την παρουσία ιού στον υπολογιστή του χρήστη που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τις υπηρεσίες και τα περιεχόμενα του ιστότοπου,
– δυσλειτουργία του προγράμματος περιήγησης,
– ή/και τη χρήση μη ενημερωμένων εκδόσεων του.
Η Lufloyd δεν είναι υπεύθυνη για την αξιοπιστία και την ταχύτητα των υπερσυνδέσμων που ενσωματώνονται στον ιστό για το άνοιγμα άλλων. Η Lufloyd δεν εγγυάται τη χρησιμότητα αυτών των συνδέσμων, ούτε είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω αυτών των συνδέσμων, ούτε για την εύρυθμη λειτουργία αυτών των ιστοσελίδων.
Η Lufloyd δεν θα είναι υπεύθυνη για ιούς ή άλλα προγράμματα υπολογιστών που αλλοιώνουν ή ενδέχεται να αλλοιώσουν τα συστήματα υπολογιστών ή τον εξοπλισμό των χρηστών κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό της ή σε άλλους ιστότοπους στους οποίους έχουν προσπελαστεί μέσω συνδέσμων σε αυτόν τον ιστότοπο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «COOKIE».

Ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies ή οποιαδήποτε άλλη αόρατη διαδικασία συλλογής πληροφοριών κατά την περιήγησή του από τον χρήστη, με σεβασμό του απορρήτου και του απορρήτου του χρήστη ανά πάσα στιγμή.
*ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Cookies, ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Cookies Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, μπορείτε να συμβουλευτείτε την Πολιτική μας για τα Cookies, η οποία σέβεται την εμπιστευτικότητα και το απόρρητό της ανά πάσα στιγμή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Lufloyd είναι ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας του ιστότοπου, καθώς και του περιεχομένου που φιλοξενεί. Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του πρέπει να έχει αποκλειστικά ιδιωτικό χαρακτήρα. Προορίζεται αποκλειστικά για ………., οποιαδήποτε άλλη χρήση που περιλαμβάνει την αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μετατροπή, δημόσια επικοινωνία ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ενέργεια, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του ιστού, για την οποία κανένας χρήστης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει πραγματοποιήσει αυτές τις ενέργειες χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Lufloyd

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Lufloyd εγγυάται την προστασία και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων κάθε είδους που παρέχονται από τις εταιρείες πελατών μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανικού Νόμου 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Όλα τα δεδομένα που παρέχονται από τις εταιρείες-πελάτες μας στη Lufloyd ή στο προσωπικό της θα περιλαμβάνονται σε ένα αυτοματοποιημένο αρχείο προσωπικών δεδομένων που δημιουργείται και διατηρείται υπό την ευθύνη της Lufloyd, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών που ζητούν οι χρήστες.

Τα δεδομένα που παρέχονται θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Μέτρων Ασφαλείας (Βασιλικό Διάταγμα 1720/2007 της 21ης ​​Δεκεμβρίου), με αυτή την έννοια η Lufloyd έχει υιοθετήσει τα επίπεδα προστασίας που απαιτούνται από το νόμο και έχει εγκαταστήσει όλα τα τεχνικά μέτρα που έχει στη διάθεσή της αποτροπή απώλειας, κακής χρήσης, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από τρίτα μέρη. Ωστόσο, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Διαδίκτυο δεν είναι απόρθητα. Σε περίπτωση που κρίνετε σκόπιμο να μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες οντότητες, ο χρήστης θα ενημερωθεί για τα διαβιβαζόμενα δεδομένα, τον σκοπό του αρχείου και το όνομα και τη διεύθυνση του εκδοχέα, ώστε να μπορεί να δώσει την κατηγορηματική συγκατάθεσή του από την άποψη αυτή.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του RGPD, ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και εναντίωσης. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο contacto@tecnobreak.com

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτή η Νομική Σημείωση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία. Η Lufloyd και οι χρήστες, παραιτούμενοι ρητώς από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία μπορεί να τους αντιστοιχεί, υποβάλλουν στα δικαστήρια της κατοικίας του χρήστη για οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει την κατοικία του εκτός Ισπανίας, η Lufloyd και ο χρήστης υποβάλλονται, παραιτούμενοι ρητά από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στα δικαστήρια της κατοικίας της Lufloyd.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΜΑΖΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος, σύμφωνα με τον σκοπό του, χρησιμοποιεί συνδέσμους θυγατρικών της Amazon.

Αυτό σημαίνει ότι θα βρείτε συνδέσμους προς προϊόντα Amazon στους οποίους μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση απευθείας από τον ιστότοπό μας, αλλά, στην περίπτωσή σας, θα πραγματοποιήσετε την αγορά στο Amazon, υπό τις δικές σας συνθήκες εκείνη τη στιγμή.

Το TecnoBreak.com συμμετέχει στο πρόγραμμα Amazon EU Associates, ένα πρόγραμμα διαφήμισης συνεργατών που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους ιστότοπους έναν τρόπο να κερδίζουν διαφημιστικά τέλη μέσω διαφήμισης και σύνδεσης στο Amazon.co.uk/Javari.co.uk/ Amazon.de/Amazon.fr/ Javari.fr/Amazon.it/Amazon.es. Η αγορά σας θα είναι στην ίδια αρχική τιμή. Με την εγγύηση της Amazon.

Ως συνεργάτης της Amazon, κερδίζω έσοδα από συνδεδεμένες αγορές που πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Το Amazon και το λογότυπο Amazon είναι σήματα κατατεθέντα της Amazon.com. Inc ή των θυγατρικών της.

TechnoBreak | Προσφορές και Κριτικές
Λογότυπο
Καλάθι αγορών