Τι είναι και πώς να το αναπτύξετε;

Το οικοσύστημα μάθησης δυναμώνει αυτή τη στιγμή λόγω της ζήτησης για μεγαλύτερη ένταξη και συνεργασία στην κοινωνία και, κυρίως, στον εργασιακό χώρο.

Η ιδέα της ατομικής εργασίας, με αποκεντρωμένες βάρδιες και ατομικοκεντρικές διαδικασίες, έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική και μη στρατηγική με τα χρόνια. Η προοπτική, λοιπόν, ότι η εξειδίκευση και η επιτυχία συνδέονται με την προσπάθεια και τη δουλειά ενός και μόνο ανθρώπου δεν ευσταθεί.

Το εύρημα, φυσικά, αντικατοπτρίστηκε σε διάφορους τομείς της κοινωνίας, αναδεικνύοντας το αίτημα για περισσότερη συνεργασία, συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών. Ενίσχυση αποτελεσμάτων και παραγωγή μιας σειράς οφελών για την κοινωνία, τις εταιρείες και το άτομο.

Ακριβώς σε αυτό το σενάριο γίνεται εμφανές το οικοσύστημα μάθησης.

Ας καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο όρος, πώς να αναπτύξετε ένα οικοσύστημα μάθησης και ποιοι πόροι είναι απαραίτητοι;

Τι είναι ένα οικοσύστημα μάθησης;

Για να κατανοήσουμε το οικοσύστημα μάθησης, ας θυμηθούμε τον ορισμό του πρώτου όρου, του οποίου η εξήγηση βρίσκεται στη βιολογία, πιο συγκεκριμένα στην οικολογία. Οικοσύστημα είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να ορίσει την κοινότητα των οργανισμών των πιο ποικίλων ειδών, το περιβάλλον, τους πόρους του και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Η ιδέα είναι ότι ο συνδυασμός όλων των φυσικών, χημικών και φυσικών στοιχείων συνυπάρχουν με αρμονικό και συνεργατικό τρόπο.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, το οικοσύστημα μάθησης φέρνει αυτό το πλαίσιο στην Εκπαίδευση, ενθαρρύνοντας και εκπαιδεύοντας όλους τους φορείς να συμβάλλουν στην προώθηση της γνώσης.

Και δεν μιλάμε μόνο για διευθυντές και δασκάλους, συμπεριλαμβάνουμε μαθητές, καθηγητές και την κοινωνία στο οικοσύστημα μάθησης. Επιπλέον, φυσικά, στη φυσική δομή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στους πόρους τους παιδαγωγικόςτεχνολογίες, εργαλεία και στρατηγικές.

Ο στόχος του οικοσυστήματος μάθησης είναι να μεταμορφώσει το παραδοσιακή εκπαίδευσηεπικεντρώθηκε στον δάσκαλο ως τον μοναδικό κάτοχο και διαδότη της γνώσης, για τη δημιουργία οριζόντιων ανταλλαγών.

Έτσι, φέρνουμε τον μαθητή πιο κοντά στο ρόλο του πρωταγωνιστή της μάθησής του, ικανού να ανταλλάσσει γνώσεις, δεξιότητες και ιδέες. Εκτός από την αυτονομία να αναζητήσουν τη διαδικασία αφομοίωσης, ανακάλυψης και ανάπτυξής τους.

Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε μια πολύ πιο πλούσια ενοποίηση μεταξύ παραγόντων, περιβαλλόντων και πόρων για το άτομο και την κοινωνία.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός οικοσυστήματος μάθησης;

Μπορούμε να πούμε ότι οι κύριοι πόροι ενός οικοσυστήματος μάθησης είναι:

  • οι πράκτορες – μαθητές, καθηγητές, διευθυντές, δάσκαλοι και συνεργάτες·
  • το περιβάλλον – σχολείο, κοινωνία, σπίτι κ.λπ.
  • και η δομή: εργαλεία, υλικά, τεχνολογίες.

Μεγάλο μέρος των πόρων του οικοσυστήματος, καθώς και στη βιολογία, είναι ήδη παρόντες στην κοινωνία. Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στην αλληλεπίδραση που συμβαίνει μεταξύ τους, λειτουργώντας όλα με ολοκληρωμένο και συνεργατικό τρόπο.

Η σημασία ενός οικοσυστήματος στην εκπαίδευση

Όπως έχει ήδη αποδειχθεί στις μεθοδολογίες ενεργητικής μάθησης, το εκπαιδευτικό οικοσύστημα έχει πολυάριθμες θετικές επιπτώσεις στη μαθησιακή διαδικασία. Άλλωστε, τοποθετώντας τον μαθητή ως πρωταγωνιστή, πετυχαίνουμε μεγαλύτερη ταύτιση με το σχολικό περιβάλλον.

Εκτός από την τόνωση της κριτικής σκέψης, την αυτονομία και την ανεξαρτησία στην αναζήτηση γνώσης. Με αυτό έχετε πρόσβαση, από την αρχή της εκπαίδευσής σας, σε μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες: Μάθε να μαθαίνεις🇧🇷

Αυτό φυσικά έχει θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή τους και των υπευθύνων στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και στη διευκόλυνση της αφομοίωσης, την τόνωση της δημιουργικότητας και την ενδυνάμωση των σχέσεων. Εξάλλου, στο μοντέλο του οικοσυστήματος μάθησης, ενθαρρύνονται και ενθαρρύνονται οι ανταλλαγές για συνεργατική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

Πώς να αναπτύξετε ένα οικοσύστημα μάθησης

Θα έχετε παρατηρήσει ότι οι τρέχουσες, ενεργές, διαδραστικές και δυναμικές μεθοδολογίες έχουν σαφείς αξίες, οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν στη ρίζα του θεσμού. Εξάλλου, αντιστοιχούν σε αλλαγές στην κοινωνία και δεν ασχολούνται με τάσεις ή επιφανειακές αλλαγές.

Επομένως, η γνώση του τρόπου ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος μάθησης πρέπει να ξεκινά από την οργανωτική κουλτούρα του ιδρύματος. Καθιερώστε και ενθαρρύνετε τις ανταλλαγές και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών φορέων και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η εισαγωγή των πυλώνων και των πόρων ενός οικοσυστήματος μάθησης σε όλους τους τομείς και τις διαδικασίες του ιδρύματος. Από το παιδαγωγικό πολιτικό εγχείρημα στον παιδαγωγικό συντονισμό πλάνο μαθήματοςδραστηριότητες και εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες.

Με την απορρόφηση και την εισαγωγή αυτής της συλλογικής και συνεργατικής σκέψης, η πρακτική του οικοσυστήματος μάθησης γίνεται πιο φυσική και ρευστή. Με την εισαγωγή στρατηγικών ενεργητικής μάθησης, τεχνολογιών που διεγείρουν τη διαδραστικότητα, πιο απαιτητικές, δημιουργικές και δυναμικές δραστηριότητες.

Και, φυσικά, με την ενθάρρυνση των ανταλλαγών, το ίδρυμα είναι σε θέση να προσδιορίσει τις απαιτήσεις της κοινότητας, των μαθητών και των δασκάλων και μπορεί να προσφέρει ακόμη πιο πλούσιες λύσεις. Δημιουργώντας έτσι έναν κύκλο συνεργασίας, βελτίωσης και ανάπτυξης.

Συμβουλές για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος μάθησης σήμερα

Μία από τις μεγαλύτερες αξίες στο οικοσύστημα μάθησης είναι να εργάζεστε πάνω στις διαφορές με συγκεντρωτικό τρόπο. Με άλλα λόγια, σταματάμε να αντιμετωπίζουμε τις ατομικότητες ως εμπόδια, τα οποία πρέπει να τελειοποιηθούν και να διαμορφωθούν για να ταιριάζουν στην κοινωνία, και αρχίζουμε να εκτιμούμε αυτά τα θέματα για να προσθέσουμε αξία στις δραστηριότητες.

Στην ιδανική περίπτωση, το ίδρυμα όχι μόνο σέβεται τις διαφορές και προσφέρει μεθοδολογίες που προσαρμόζονται σε κάθε μαθητή ανάλογα με τις ανάγκες του, αλλά ενθαρρύνει επίσης την επίδειξη και παρουσίαση διαφορετικών δεξιοτήτων, γνώσεων και ενδιαφερόντων.

Εξάλλου, εναπόκειται στο ίδρυμα να προσφέρει ένα γόνιμο περιβάλλον για την ανάπτυξη των αρχών του οικοσυστήματος μάθησης.

  • Τονώστε την αίσθηση της κοινότητας.

Μέσα στο οικοσύστημα μάθησης έχουμε μια οριζοντιότητα στην ανταλλαγή γνώσεων. Τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και στη σχέση με τον δάσκαλο, ο οποίος δεν κατέχει πλέον το ρόλο του μοναδικού κατόχου και του διαδότη της γνώσης, να κατέχει το ρόλο του καθοδηγητή, επίσης ανοιχτός στη λήψη και απορρόφηση εμπειριών.

Με αυτόν τον τρόπο εδραιώνεται η αίσθηση της κοινότητας στην παιδαγωγική βάση του ιδρύματος, ώστε όλοι οι συνεργάτες να τη μοιράζονται οργανικά. Έτσι, οι μαθητές λαμβάνουν αυτή την αξία ως προϋπόθεση, καθιστώντας την εμπειρία τους στο οικοσύστημα πιο αρμονική και φυσική.

Συμπεριλαμβανομένης της σχέσης των μαθητών με τη δομή, τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που υπάρχουν στο οικοσύστημα της ψηφιακής εκπαίδευσης.

  • Χρησιμοποιήστε τα ενδιαφέροντα των μαθητών και της κοινότητας ως μέσα μάθησης.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι κύριοι πόροι του οικοσυστήματος μάθησης είναι οι παράγοντες που εισάγονται σε αυτό. Άλλωστε, με τη συνεργασία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις των ατόμων προς όφελος του συνόλου.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δάσκαλοι και οι οδηγοί γνώσης μπορούν να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντα των μαθητών και της κοινότητας και να τα χρησιμοποιήσουν ως παιδαγωγικά εργαλεία. Όπως κάναμε στο gamification, στο διαδραστική τάξη και σε μεθοδολογίες ενεργητικής μάθησης.

Έτσι, είναι δυνατό να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ταύτιση στην τάξη, επηρεάζοντας θετικά τη συμμετοχή των μαθητών και, κατά συνέπεια, τη διδακτική διαδικασία.

  • Εστίαση στο οικοσύστημα της ψηφιακής εκπαίδευσης

Σήμερα, για να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο και ολοκληρωμένο οικοσύστημα, είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στο ψηφιακό. Εισαγωγή, λοιπόν, τεχνολογίας, ποιοτικού ψηφιακού περιεχομένου, με πολλαπλές μορφές και μέσα από εργαλεία που προκαλούν τους μαθητές.

Με αυτόν τον τρόπο, φέρνουμε το ενδιαφέρον των μαθητών πιο κοντά στη μαθησιακή διαδικασία και δεν χρειάζεται να ανταγωνιζόμαστε για την προσοχή τους με τους πολυάριθμους τεχνολογικούς πόρους που υπάρχουν στην παλάμη του χεριού τους.

Άλλωστε, όταν το σχολείο φέρνει κουίζ, παιχνίδια, έξυπνες φόρμες και καινοτομία στο σχολικό περιβάλλον, δείχνουμε ότι η τεχνολογία είναι σύμμαχος και όχι εχθρός της εκπαίδευσης.

Μπορεί να σκέφτεστε ότι η επένδυση στον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική καινοτομία δεν είναι για όλα τα ιδρύματα. Άλλωστε είναι απαραίτητο να έχουμε δομή, γνώση και κεφάλαιο για να συμμετέχουμε στον τεχνολογικό μετασχηματισμό.

Πράγματι, ο εκσυγχρονισμός της τεχνολογικής δομής είναι μια στιβαρή διαδικασία που απαιτεί μελέτη και, κυρίως, υποστήριξη.

Το Safetec Educação μπορεί να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία και να φέρει την καινοτομία στο σχολείο σας.

Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας και μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ευθυγραμμίσετε την τεχνολογία με τη μέθοδο διδασκαλίας σας, για να παρέχετε ένα πολύ πιο πλούσιο περιβάλλον μάθησης!

Και το καλύτερο, με λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις, τις προσδοκίες και τις δυνατότητές σας!

Τόμι Μπανκς
Θα χαρούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας

Αφήστε μια απάντηση

TechnoBreak | Προσφορές και Κριτικές
Λογότυπο
Ενεργοποίηση εγγραφής στις ρυθμίσεις - γενικά
Καλάθι αγορών