Kasutustingimused

See õiguslik teatis reguleerib veebisaidil https://www.tecnobreak.com (edaspidi veebisait) ligipääsetava veebisaidi (edaspidi veebisait) juurdepääsu ja kasutamise üldtingimusi, mille Lufloyd Interneti-kasutajatele kättesaadavaks teeb.

Veebisaidi kasutamine tähendab täielikku ja tingimusteta nõustumist kõigi käesolevas juriidilises teatises sisalduvate sätetega. Sellest tulenevalt peab veebilehe kasutaja käesolevat õigusalast teatist hoolikalt lugema igal korral, mil ta kavatseb veebisaiti kasutada, kuna teksti võidakse muuta veebisaidi omaniku äranägemisel või seadusandliku muudatuse tõttu. , kohtupraktika või äripraktika.

VEEBISAIDI OMANDID

Ettevõtte nimi: Lufloyd
Omaniku nimi: Lucas Laruffa
Registrijärgne asukoht: Dickman 1441
Rahvastik: Buenos Aires
Provints: Buenos Aires
Postiindeks: 1416
CIF/DNI: 27.729.845
Kontakttelefon: +54 11 2396 3159
E-post: contacto@tecnobreak.com

OBJEKT

Veebisait pakub oma kasutajatele juurdepääsu teabele ja teenustele, mida Lufloyd neile huvilistele inimestele või organisatsioonidele pakub.

JUURDEPÄÄS VEEBILE JA KASUTAMINE

3.1.- Veebi juurdepääsu ja kasutamise vaba iseloom.
Juurdepääs veebisaidile on selle kasutajatele tasuta.
3.2.- Kasutaja registreerimine.
Üldjuhul ei nõua veebisaidile juurdepääs ja selle kasutamine selle kasutajate eelnevat liitumist ega registreerimist.

VEEBISISU

Omanik kasutab veebis hispaania keelt. Lufloyd ei vastuta selle eest, et kasutaja ei mõista või ei mõista veebikeelt ega selle tagajärgede eest.
Lufloyd võib sisu ilma eelneva etteteatamata muuta, samuti seda veebis kustutada ja muuta, näiteks sellele juurdepääsu viisi, ilma igasuguse põhjenduseta ja vabalt, vastutamata tagajärgede eest, mida see kasutajatele põhjustada võivad.

Veebisaidi sisu kasutamine reklaami või teabe või kolmandate isikute teabe omamiseks, rentimiseks või avaldamiseks ilma Lufloydi loata või reklaami või teabe saatmiseks kasutajatele kättesaadavaks tehtud teenuste või teabe abil on keelatud. kas kasutamine on tasuta või mitte.
Lingid või hüperlingid, mille kolmandad isikud lisavad oma veebilehtedele ja mis on suunatud sellele veebisaidile, on mõeldud terve veebilehe avamiseks, ilma et need saaksid otseselt ega kaudselt väljendada valesid, ebatäpseid või segadusse ajavaid vihjeid ega tekitada ebaõiglasi. või ebaseaduslikud tegevused Lufloydi vastu.

VASTUTUSE PIIRAMINE

Nii veebisaidile juurdepääs kui ka sellel sisalduva teabe võimalik lubamatu kasutamine on selle läbiviija ainuvastutus. Lufloyd ei vastuta tagajärgede, kahjude või kahjude eest, mis võivad tuleneda sellest juurdepääsust või kasutamisest. Lufloyd ei vastuta võimalike turbevigade eest ega kahjustuste eest, mis võivad olla põhjustatud kasutaja arvutisüsteemile (riistvarale ja tarkvarale) või neis salvestatud failidele või dokumentidele, mille põhjuseks on:
– viiruse olemasolu kasutaja arvutis, mida kasutatakse veebisaidi teenuste ja sisuga ühenduse loomiseks,
- brauseri tõrge,
– ja/või selle uuendamata versioonide kasutamine.
Lufloyd ei vastuta teiste inimeste avamiseks veebi lisatud hüperlinkide usaldusväärsuse ja kiiruse eest. Lufloyd ei garanteeri nende linkide kasulikkust ega vastuta sisu või teenuste eest, millele kasutaja nende linkide kaudu juurde pääseb, ega ka nende veebisaitide nõuetekohase toimimise eest.
Lufloyd ei vastuta viiruste või muude arvutiprogrammide eest, mis halvendavad või võivad kahjustada kasutajate arvutisüsteeme või seadmeid, kui nad sisenevad tema veebisaidile või teistele veebisaitidele, millele on juurdepääs sellel veebisaidil olevate linkide kaudu.

"KÜPSISE" TEHNOLOOGIA KASUTAMINE

Veebisait ei kasuta küpsiseid ega muid nähtamatut protseduuri teabe kogumiseks, kui kasutaja seda sirvib, austades alati kasutaja konfidentsiaalsust ja privaatsust.
*KUI KASUTATAKSE KÜPSISEID, VAATA KÜPSISTE KASUTAMISE KOHTA TEATIST Veebisait kasutab küpsiseid, saate tutvuda meie küpsiste poliitikaga, mis austab igal ajal selle konfidentsiaalsust ja privaatsust.

INTELLEKTUAAL- JA TÖÖSTUSOMAND

Lufloyd kuulub kõikidele veebisaidi tööstus- ja intellektuaalomandiõigustele, samuti sellel olevale sisule. Veebisaidi või selle sisu kasutamine peab olema eranditult privaatne. See on reserveeritud eranditult ………., mis tahes muuks kasutamiseks, mis hõlmab kogu veebisisu või selle osa kopeerimist, reprodutseerimist, levitamist, muutmist, avalikku edastamist või muid sarnaseid toiminguid, mida ükski kasutaja ei tohi teha. teostada neid toiminguid ilma Lufloydi eelneva kirjaliku loata

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ANDMEKAITSE

Lufloyd garanteerib meie kliendiettevõtete esitatud mis tahes isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse vastavalt 15. detsembri 1999. aasta orgaanilise seaduse 13/XNUMX sätetele isikuandmete kaitse kohta.

Kõik meie klientettevõtete poolt Lufloydile või selle töötajatele edastatud andmed lisatakse Lufloydi vastutusel loodud ja hooldatavasse automatiseeritud isikuandmete faili, mis on kasutajate soovitud teenuste osutamiseks hädavajalikud.

Esitatud andmeid töödeldakse vastavalt turvameetmete määrusele (1720. detsembri kuninglik dekreet 2007/21), selles mõttes on Lufloyd võtnud kasutusele seadusega nõutavad kaitsetasemed ja rakendanud kõik tema käsutuses olevad tehnilised meetmed. vältida kadumist, väärkasutamist, muutmist ja kolmandate isikute volitamata juurdepääsu. Kasutaja peab aga teadma, et turvameetmed Internetis ei ole immutamatud. Juhul, kui peate asjakohaseks oma isikuandmete edastamist teistele üksustele, teavitatakse kasutajat edastatavatest andmetest, faili eesmärgist ning saaja nimest ja aadressist, et ta saaks anda oma ühemõttelise nõusoleku. sellega seoses.

Vastavalt RGPD sätetele võib kasutaja kasutada oma juurdepääsu-, parandamis-, tühistamis- ja vastulauseõigust. Selleks peate meiega ühendust võtma aadressil contacto@tecnobreak.com

KOHALDATAVAD ÕIGUSAKTID JA PÄDEV JURISDIKTSIOON

Seda õigusalast teadet tõlgendatakse ja reguleeritakse vastavalt Hispaania seadustele. Lufloyd ja kasutajad, loobudes sõnaselgelt mis tahes muust neile vastavast jurisdiktsioonist, esitavad kasutaja alalise asukoha kohtutele ja tribunalidele kõik vaidlused, mis võivad tekkida veebisaidile juurdepääsust või selle kasutamisest. Juhul, kui kasutaja alaline asukoht on väljaspool Hispaaniat, alluvad Lufloyd ja kasutaja, sõnaselgelt loobudes muust jurisdiktsioonist, Lufloydi alalise asukoha kohtutele ja tribunalidele.

AMAZONI VASTASTIKUSE LINGID

See veebisait kasutab oma eesmärgi järgi Amazoni sidusettevõtte linke.

See tähendab, et leiate lingid Amazoni toodetele, millele pääsete juurde otse meie veebisaidilt, kuid teie puhul teete ostu Amazonil, sel ajal teie enda tingimustel.

TecnoBreak.com osaleb programmis Amazon EU Associates – sidusreklaamiprogrammis, mille eesmärk on pakkuda veebisaitidele võimalust teenida reklaamitasusid, reklaamides ja linkides veebisaidile Amazon.co.uk/Javari.co.uk/ Amazon.de/Amazon.fr/ Javari.fr/Amazon.it/Amazon.es. Teie ost tehakse sama alghinnaga. Amazoni garantiiga.

Amazoni kaastöötajana teenin ma sissetulekut kvalifitseeruvatelt ostudelt, mis vastavad kehtivatele nõuetele.

Amazon ja Amazoni logo on Amazon.com registreeritud kaubamärgid. Inc. või selle sidusettevõtted.

TechnoBreak | Pakkumised ja ülevaated
logo
Ostukorv