aviso legal

O presente Aviso Legal regula as condicións xerais de acceso e uso do sitio web accesible na URL https://www.tecnobreak.com (en diante, o sitio web), que Lufloyd pon a disposición dos usuarios de Internet.

A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións recollidas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web deberá ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizar o sitio web, xa que o texto podería ser modificado a criterio do propietario do sitio web, ou ben por unha modificación lexislativa. , xurisprudencia ou práctica empresarial.

PROPIEDADE DO SITIO WEB

Nome da empresa: Lufloyd
Nome do titular: Lucas Laruffa
Domicilio social: Dickman 1441
Poboación: Bos Aires
Provincia: Bos Aires
Código Postal: 1416
CIF/DNI: 27.729.845
Teléfono de contacto: +54 11 2396 3159
Correo electrónico: contacto@tecnobreak.com

OBXECTO

O sitio web proporciona aos seus usuarios o acceso á información e aos servizos prestados por Lufloyd a aquelas persoas ou organizacións interesadas neles.

ACCESO E USO DA WEB

3.1.- Carácter libre do acceso e uso da web.
O acceso ao sitio web é gratuíto para os seus usuarios.
3.2.- Rexistro de usuarios.
Con carácter xeral, o acceso e uso do sitio web non require a previa subscrición ou rexistro dos seus usuarios.

CONTIDO WEB

O idioma empregado polo propietario na web será o castelán. Lufloyd non se fai responsable da non comprensión ou comprensión do idioma da web por parte do usuario, nin das súas consecuencias.
Lufloyd poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como eliminar e modificar estes dentro da web, como a forma en que se accede a eles, sen xustificación algunha e libremente, non sendo responsable das consecuencias que poidan ocasionar aos usuarios.

Queda prohibida a utilización dos contidos do sitio web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiros sen a autorización de Lufloyd, ou para enviar publicidade ou información utilizando os servizos ou informacións postas a disposición dos usuarios. de se o uso é gratuíto ou non.
Os enlaces ou hipervínculos que terceiros incorporen nas súas páxinas web, dirixidos a este sitio web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo expresar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en desleal. ou accións ilegais contra Lufloyd.

LIMITACIÓN DA RESPONSABILIDADE

Tanto o acceso ao sitio web como o uso non autorizado que se poida facer da información contida nel é responsabilidade exclusiva de quen o realiza. Lufloyd non será responsable de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que se puidese derivar do devandito acceso ou uso. Lufloyd non se fai responsable dos erros de seguridade que se poidan producir nin dos danos que se poidan producir no sistema informático do usuario (hardware e software), nin nos ficheiros ou documentos almacenados nel, como consecuencia de:
– a presenza dun virus no ordenador do usuario que se utiliza para conectarse aos servizos e contidos do sitio web,
- un mal funcionamento do navegador,
– e/ou o uso de versións non actualizadas do mesmo.
Lufloyd non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hipervínculos que se incorporen á web para a apertura doutros. Lufloyd non garante a utilidade destas ligazóns, nin se fai responsable dos contidos ou servizos aos que o usuario poida acceder a través destas ligazóns, nin do bo funcionamento destes sitios web.
Lufloyd non se fará responsable dos virus ou outros programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder ao seu sitio web ou a outros sitios web aos que se accedeu a través de ligazóns deste sitio web.

USO DA TECNOLOXÍA ​​"COOKIE".

O sitio web non utiliza cookies nin ningún outro procedemento invisible de recollida de información cando o usuario navega por ela, respectando en todo momento a confidencialidade e privacidade do usuario.
*SE SE UTILIZA COOKIES, CONSULTA A COMUNICACIÓN SOBRE O USO DE COOKIES O sitio web utiliza cookies, podes consultar a nosa Política de Cookies, que respecta en todo momento a súa confidencialidade e privacidade.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Lufloyd é propiedade de todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual do sitio web, así como dos contidos que alberga. Calquera uso do sitio web ou dos seus contidos debe ter un carácter exclusivamente privado. Queda reservado exclusivamente a ………., calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción análoga, de todo ou parte dos contidos da web, para o cal ningún usuario poderá realizar. realizar estas accións sen a previa autorización por escrito de Lufloyd

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Lufloyd garante a protección e confidencialidade dos datos persoais de calquera índole facilitados polas nosas empresas clientes de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Todos os datos facilitados polas nosas empresas clientes a Lufloyd ou ao seu persoal serán incluídos nun ficheiro automatizado de datos persoais creado e mantido baixo a responsabilidade de Lufloyd, imprescindible para prestar os servizos solicitados polos usuarios.

Os datos facilitados serán tratados segundo o Regulamento de Medidas de Seguridade (Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro), neste sentido Lufloyd adoptou os niveis de protección que legalmente se esixe, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por parte de terceiros. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables. No caso de que considere oportuno que os seus datos persoais sexan cedidos a outras entidades, informarase ao usuario dos datos cedidos, da finalidade do ficheiro e do nome e enderezo do cesionario, para que poida prestar o seu consentimento inequívoco. a este respecto.

En cumprimento do disposto no RGPD, o usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso debes contactar connosco en contacto@tecnobreak.com

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE

Este Aviso Legal interpretarase e rexerase de acordo coa lexislación española. Lufloyd e os usuarios, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso do sitio web. No caso de que o usuario teña o domicilio fóra de España, Lufloyd e o usuario sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio de Lufloyd.

ENLACES DE AFILIACIÓN AMAZON

Este sitio web, segundo o seu propósito, usa enlaces de afiliados a Amazon.

Isto significa que atoparás ligazóns a produtos de Amazon aos que podes acceder directamente desde o noso sitio web pero, no seu caso, farás a compra en Amazon, nas túas propias condicións nese momento.

TecnoBreak.com participa no Amazon EU Associates Program, un programa de publicidade de afiliados deseñado para ofrecer aos sitios web unha forma de gañar tarifas publicitarias mediante a publicidade e ligazóns a Amazon.co.uk/Javari.co.uk/ Amazon.de/Amazon.fr/ Javari.fr/Amazon.it/Amazon.es. A túa compra será polo mesmo prezo orixinal. Coa garantía de Amazon.

Como asociado de Amazon, gaño ingresos das compras que cumpran os requisitos aplicables.

Amazon e o logotipo de Amazon son marcas rexistradas de Amazon.com. Inc. ou as súas filiais.

TechnoBreak | Ofertas e opinións
logotipo
Habilitar o rexistro na configuración - xeral
Cesta da compra