វគ្គសិក្សាថតរូប៖ តើវាមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

អ្នក វគ្គសិក្សាថតរូប ពួកគេមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញថតរូប។ មនុស្សជាច្រើនគិតថា វាមិនចាំបាច់ក្នុងការបញ្ចប់សញ្ញាបត្រផ្នែកថតរូបដើម្បីក្លាយជាអ្នកថតរូបនោះទេ ប៉ុន្តែការពិតគឺថា ការបង្រៀន និងការរៀនកាន់តែច្រើន អ្នកនឹងកាន់តែមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈកាន់តែប្រសើរនាពេលអនាគត។

ក៏មានប្រភេទវគ្គសិក្សាផ្សេងៗគ្នា ដូច្នេះមើលថាតើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថតរូបមានរយៈពេលប៉ុន្មាន និងរយៈពេលប៉ុន្មានដែលអ្នកទទួលបានសញ្ញាបត្រក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក!

តើវគ្គសិក្សាថតរូបមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមានវគ្គសិក្សាពីរប្រភេទផ្សេងគ្នានៅក្នុង រូបថត៖ បរិញ្ញាបត្រ និងអ្នកបច្ចេកទេសបុរាណ។ ទាំងពីរនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកថតរូប ដែលប្រាកដជានឹងរៀនបានច្រើនអំពីសិល្បៈនៃការថតរូបនៅក្នុងវគ្គសិក្សាទាំងពីរនេះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានភាពខុសគ្នាសំខាន់រវាងវគ្គសិក្សា: រយៈពេល។

នៅក្នុងករណីនៃបរិញ្ញាបត្រ, បួនឆ្នាំបុរាណនៃសាកលវិទ្យាល័យត្រូវបានអនុវត្ត។ សិស្សនឹងមានមុខវិជ្ជា និងវិញ្ញាសាផ្សេងៗគ្នា ដែលនឹងត្រូវបែងចែកជារៀងរាល់ឆមាសរវាងសញ្ញាប័ត្រ 8 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។ ជាធម្មតាមានមុខវិជ្ជាផ្សេងៗគ្នាប្រហែល 10-XNUMX ក្នុងមួយឆមាស ដូច្នេះការរៀនគឺធំណាស់សម្រាប់សិស្ស។

មនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកមហាវិទ្យាល័យរយៈពេល XNUMX ឆ្នាំថាល្អបំផុតនៃជីវិតរបស់ពួកគេ ហើយប្រសិនបើអ្នកចង់បានបទពិសោធន៍មហាវិទ្យាល័យពេញលេញ បរិញ្ញាបត្រគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍របស់អ្នកក្នុងនាមជាមនុស្ស។ ដូចគ្នានេះផងដែរបរិមាណនៃវត្ថុធាតុដើមគឺពិតជាចាំបាច់ផងដែរ។

ក្នុងករណីវគ្គសិក្សា អ្នកបច្ចេកទេសរយៈពេលសរុបនៃវគ្គសិក្សាគឺតិចជាងបន្តិច ឬផ្ទុយទៅវិញ វាគឺប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃរយៈពេលនៃបរិញ្ញាបត្រ។ វគ្គសិក្សាអ្នកបច្ចេកទេសមានរយៈពេល XNUMX ឆ្នាំ ហើយមានទំនោរខ្លីជាង ប៉ុន្តែផ្តោតលើការបង្រៀនមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗដែលអ្នកថតរូបនឹងត្រូវការក្នុងអំឡុងពេលអាជីពរបស់ពួកគេ។

ក្រសួងអប់រំ (MEC) ក៏បង្កើតរយៈពេលយ៉ាងតិច 1.600 ម៉ោងសម្រាប់វគ្គសិក្សាថតរូបនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ ដែលជាពេលវេលាសមស្របមួយដើម្បីបង្រៀនអំពីគោលគំនិតសំខាន់ៗនៃការថតរូប។

មានផ្នែកជាច្រើននៃការថតរូបដែលត្រូវអនុវត្តតាម ហើយវគ្គសិក្សាជាធម្មតាផ្តល់ដំបូន្មានល្អ ៗ លើផ្នែកនីមួយៗ ដោយសារតំបន់នីមួយៗមានស្ទីលថតរូបខុសៗគ្នា និងគំនិតផ្សេងៗគ្នា។

វគ្គសិក្សាបច្ចេកទេស ឬបញ្ចប់ការសិក្សា?

វគ្គសិក្សាបច្ចេកទេស ឬបញ្ចប់ការសិក្សា?

ឥឡូវនេះដល់ពេលដែលត្រូវជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាមួយណាដែលល្អជាង៖ វគ្គសិក្សាបច្ចេកទេស (អ្នកបច្ចេកទេស) ឬវគ្គបញ្ចប់ការសិក្សា (បរិញ្ញាបត្រ)? ដូចដែលយើងបាននិយាយរួចមកហើយ ទាំងពីរនាំមកនូវគោលគំនិតសំខាន់ៗនៃការថតរូប ហើយវាអាស្រ័យលើអ្នកដើម្បីដឹងពីអ្វីដែលអ្នកចង់រៀន។ ស្វែងរក និងព្យាយាមស្វែងរកមុខវិជ្ជានៃវគ្គសិក្សានីមួយៗ មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ។

ម្យ៉ាងទៀត ចំណុចសំខាន់មួយដែលត្រូវដឹងនោះគឺថា បរិញ្ញាបត្រជាធម្មតាកាន់តែពេញលេញ ព្រោះវាមានរយៈពេល XNUMX ឆ្នាំ ដូច្នេះហើយមានពេលច្រើនដើម្បីបង្រៀនគំនិតនៃការថតរូប។ ដោយសារវគ្គសិក្សាកាន់តែយូរ វាក៏មានពេលច្រើនទៀតសម្រាប់សិស្សក្នុងការបង្កើតគោលគំនិតឱ្យបានល្អ និងនាំយកមេរៀនទាំងនេះទៅកាន់ជីវិត។

វាក៏មានពេលច្រើនទៀតសម្រាប់និស្សិតក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសាស្រ្តាចារ្យ ទទួលបានទំនាក់ទំនងក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ និងចូលទីផ្សារការងារខណៈពេលដែលកំពុងសិក្សា។ ដោយវិធីនេះ វាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការចូលទៅក្នុងទីផ្សារ ហើយចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកក្នុងការថតរូបជាមួយនឹងការរីកចំរើន។

នៅក្នុងវគ្គសិក្សាអ្នកបច្ចេកទេស ផ្ទុយទៅវិញ រយៈពេលខ្លីជាង ប៉ុន្តែគំនិតត្រូវបានបញ្ជូនដោយវត្ថុបំណងធំជាង ហើយនេះគឺល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានពេលតិចក្នុងការសិក្សា និងចង់បានអ្វីមួយបន្ថែមទៀត។ វាអាចល្អសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេះរួចហើយ ហើយគ្រាន់តែចង់ជីកជ្រៅ ទទួលបានសញ្ញាបត្រ និងអ្វីៗផ្សេងទៀត។

ពួកគេគឺជាវគ្គសិក្សាដែលមានភាពខុសគ្នាផ្នែកបច្ចេកទេស និងមុខវិជ្ជារបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែវាមានគោលបំណងចុងក្រោយដូចគ្នា ពោលគឺបង្រៀនមនុស្សឱ្យថតរូប និងបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងសិល្បៈនៃការថតរូប។ ពត៌មានលំអិតចុងក្រោយមួយអំពីបរិញ្ញាបត្រគឺថា អ្នកនឹងមានពេលច្រើនទៀតក្នុងការជ្រើសរើសផ្នែកណាមួយដែលត្រូវបន្តនៅក្នុងទីផ្សារ។

និស្សិតវ័យក្មេងតែងតែមកជាមួយគំនិតអំពីអ្វីដែលពួកគេចង់បន្តក្នុងវិជ្ជាជីវៈ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេចូលសាកលវិទ្យាល័យ ពួកគេឃើញថាពួកគេកំពុងស្វែងរកអ្វីដែលខុសគ្នាទាំងស្រុង។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានអ្វីមួយនៅក្នុងចិត្តរួចហើយ ហើយអ្នកមានទំនុកចិត្ត វគ្គសិក្សាអ្នកបច្ចេកទេសប្រហែលជាល្អសម្រាប់អ្នក ដោយសារពេលវេលាច្រើន ប៉ុន្តែបរិញ្ញាបត្រអាចនឹងប្រសើរជាងសម្រាប់ការរុករកផ្នែកថ្មីៗ។

ជាទូទៅ វាអាស្រ័យច្រើនលើអ្វីដែលអ្នកចង់បានក្នុងនាមជាអ្នកថតរូបនាពេលអនាគត និងអ្វីដែលអ្នកចង់រៀននៅក្នុងវគ្គសិក្សាថតរូប។ ដូច្នេះ ចូរថ្លឹងថ្លែងទាំងអស់នេះ ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ។ អ្នកប្រាកដជាមិនសោកស្តាយវាទេ។

ធ្វើ​ម៉េច​ដឹង​ថា​វគ្គ​ថត​រូប​ល្អ?

ធ្វើ​ម៉េច​ដឹង​ថា​វគ្គ​ថត​រូប​ល្អ?

ដើម្បីវាយតម្លៃគុណភាពនៃវគ្គសិក្សាថតរូបផ្សេងៗគ្នា និងសាកលវិទ្យាល័យចម្រុះបំផុត អ្នកអាចពិគ្រោះអំពីចំណាត់ថ្នាក់នៃវគ្គសិក្សាថតរូបល្អបំផុត ដែលត្រូវបានអនុវត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយក្រសួងអប់រំ។ ធ្វើ​បែប​នេះ អ្នក​នឹង​មាន​ផ្លូវ​ដើរ​តាម ហើយ​អ្នក​នឹង​ដឹង​ថា​វគ្គ​ណា​ល្អ​ជាង​គេ។

អ្នកក៏អាចស៊ើបអង្កេតសាកលវិទ្យាល័យដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍បំផុត ហើយរកមើលបទពិសោធន៍របស់និស្សិតផ្សេងទៀតនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ។ និយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលអ្នកស្គាល់ដែលបានចូលរៀនរួចហើយ នេះអាចជារឿងសំខាន់ដើម្បីដឹងថាតើវគ្គនេះពិតជាល្អឬអត់។

ប្រសិនបើវាជាវគ្គសិក្សាទល់មុខគ្នា សូមចូលទៅកាន់កន្លែងសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ ដើម្បីទទួលបានគំនិតកាន់តែច្បាស់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សាលា និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។ ជាមូលដ្ឋាន អ្នកគួរតែស្វែងរកព័ត៌មានឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអំពីវគ្គសិក្សាដែលអ្នកចង់ធ្វើ ដើម្បីឈានដល់ការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយ៖ តើវាល្អឬអត់?

ដូច្នេះរកមើលព័ត៌មានដ៏ល្អបំផុត ធ្វើការស្រាវជ្រាវឱ្យបានច្រើន និងនិយាយច្រើនជាមួយសហការីរបស់អ្នក!

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

សរុបមក វគ្គសិក្សាថតរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យ មានរយៈពេលសមរម្យសម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្វែងយល់ពីពិភពនៃការថតរូប។ ដោយគ្មានការសង្ស័យ អ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកជំនាញដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងសិល្បៈនេះគឺការថតរូប ដូច្នេះសូមមើលអ្វីដែលអ្នកត្រូវការបំផុតនៅពេលនេះ ហើយជ្រើសរើសវគ្គសិក្សាដែលសាកសមនឹងអ្នកបំផុត។

ស្រាវជ្រាវ ជជែក សិក្សា និងបញ្ចប់ការសិក្សា។ នេះគឺជាវិធីសំខាន់បំផុត។ តើអ្នកចូលចិត្តអត្ថបទទេ? ទុកមតិយោបល់ខាងក្រោម!

អ្នកក៏ប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ដែរ។

ធនាគារ Tommy
យើងនឹងរីករាយក្នុងការស្តាប់នូវអ្វីដែលអ្នកគិត

ទុកការឆ្លើយតប

តិចណូ | ការផ្តល់ជូន និងការពិនិត្យឡើងវិញ
រូបសញ្ញា
បើកការចុះឈ្មោះនៅក្នុងការកំណត់ - ទូទៅ
រទេះ​ដើរ​ទិញ​ឥវ៉ាន់