សេចក្តីជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់។

សេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់នេះគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការចូលប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលអាចចូលប្រើបាននៅ URL https://www.tecnobreak.com (តទៅនេះ គេហទំព័រ) ដែល Lufloyd ផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័របង្កប់ន័យការទទួលយកទាំងស្រុង និងមិនបានកក់ទុកនៃបទប្បញ្ញត្តិនីមួយៗ ដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់នេះ។ អាស្រ័យហេតុនេះ អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រត្រូវតែអានសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់នេះដោយប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងឱកាសនីមួយៗដែលគាត់មានបំណងប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ចាប់តាំងពីអត្ថបទអាចត្រូវបានកែប្រែតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ម្ចាស់គេហទំព័រ ឬដោយសារការផ្លាស់ប្តូរនីតិបញ្ញត្តិ។ នីតិសាស្ត្រ ឬការអនុវត្តអាជីវកម្ម។

ភាពជាម្ចាស់នៃគេហទំព័រ

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន: Lufloyd
ឈ្មោះអ្នកកាន់៖ Lucas Larufa
ការិយាល័យចុះឈ្មោះ៖ Dickman 1441
ចំនួនប្រជាជន៖ ទីក្រុង Buenos Aires
ខេត្ត៖ Buenos Aires
ប្រៃសណីយ៍ Código: 1416
CIF/DNI: 27.729.845
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ +54 11 2396 3159
អ៊ីមែល៖ contacto@tecnobreak.com

វត្ថុ

គេហទំព័រផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួននូវការចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន និងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ Lufloyd ដល់មនុស្ស ឬអង្គការទាំងនោះដែលចាប់អារម្មណ៍លើពួកគេ។

ការចូលប្រើ និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

3.1.- តួអក្សរឥតគិតថ្លៃនៃការចូលប្រើនិងការប្រើប្រាស់បណ្តាញ។
ការចូលប្រើគេហទំព័រគឺឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់វា។
3.2.- ការចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់។
ជាទូទៅ ការចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រមិនតម្រូវឱ្យមានការជាវពីមុន ឬការចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់របស់វានោះទេ។

មាតិកាគេហទំព័រ

ភាសាដែលម្ចាស់គេហទំព័រប្រើប្រាស់នឹងជាភាសាអេស្ប៉ាញ។ Lufloyd មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការមិនយល់ ឬការយល់អំពីភាសានៃគេហទំព័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬសម្រាប់ផលវិបាករបស់វា។
Lufloyd អាចកែប្រែខ្លឹមសារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ក៏ដូចជាលុប និងផ្លាស់ប្តូរវានៅក្នុងបណ្តាញ ដូចជាវិធីដែលពួកគេត្រូវបានចូលប្រើ ដោយគ្មានហេតុផលណាមួយ និងដោយសេរី មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាកដែលពួកគេអាចបង្កដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

ការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ជួល ឬបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬរបស់ភាគីទីបីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពី Lufloyd ឬដើម្បីផ្ញើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬព័ត៌មានដែលមានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានហាមឃាត់។ ថាតើការប្រើប្រាស់គឺឥតគិតថ្លៃឬអត់។
តំណភ្ជាប់ ឬតំណខ្ពស់ដែលភាគីទីបីបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ពួកគេ តម្រង់ទៅកាន់គេហទំព័រនេះ នឹងសម្រាប់បើកទំព័របណ្តាញពេញលេញ មិនអាចបង្ហាញ ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល មិនពិត មិនត្រឹមត្រូវ ឬច្រលំសូចនាករ ឬបង្កឱ្យមានអយុត្តិធម៌ ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ប្រឆាំងនឹង Lufloyd ។

ដែន​កំណត់​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវ

ទាំងការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ និងការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងពីព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងនោះ គឺជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់អ្នកដែលអនុវត្តវា។ Lufloyd នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាក ការខូចខាត ឬគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងពីការចូលប្រើប្រាស់ ឬការប្រើប្រាស់នោះទេ។ Lufloyd មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសសុវត្ថិភាពណាមួយដែលអាចកើតឡើង ឬសម្រាប់ការខូចខាតណាមួយដែលអាចបណ្តាលមកពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើ (ផ្នែករឹង និងសូហ្វវែរ) ឬចំពោះឯកសារ ឬឯកសារដែលរក្សាទុកក្នុងនោះ ដែលជាលទ្ធផលនៃ៖
- វត្តមាននៃមេរោគនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើដែលប្រើដើម្បីភ្ជាប់ទៅសេវាកម្ម និងមាតិកានៃគេហទំព័រ។
- កម្មវិធីរុករកមិនដំណើរការ,
- និង/ឬការប្រើប្រាស់កំណែដែលមិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់វា។
Lufloyd មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពជឿជាក់ និងល្បឿននៃតំណខ្ពស់ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបណ្តាញសម្រាប់ការបើករបស់អ្នកដទៃនោះទេ។ Lufloyd មិនធានានូវអត្ថប្រយោជន៍នៃតំណភ្ជាប់ទាំងនេះ ហើយក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ ឬសេវាកម្មដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលប្រើបានតាមរយៈតំណភ្ជាប់ទាំងនេះ ឬសម្រាប់ដំណើរការត្រឹមត្រូវនៃគេហទំព័រទាំងនេះ។
Lufloyd នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះមេរោគ ឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតដែលធ្វើអោយខូចប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលចូលប្រើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន ឬគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលបានចូលប្រើតាមរយៈតំណភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័រនេះ។

ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា "ខូគី"

គេហទំព័រមិនប្រើខូគី ឬនីតិវិធីមើលមិនឃើញផ្សេងទៀតសម្រាប់ការប្រមូលព័ត៌មាននៅពេលដែលអ្នកប្រើរុករកវា ដោយគោរពការសម្ងាត់ និងឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើគ្រប់ពេលវេលា។
*ប្រសិនបើខូគីត្រូវបានប្រើប្រាស់ សូមមើលការទំនាក់ទំនងលើការប្រើប្រាស់ខូគី គេហទំព័រប្រើប្រាស់ខូគី អ្នកអាចពិគ្រោះជាមួយគោលការណ៍ខូគីរបស់យើង ដែលគោរពការសម្ងាត់ និងឯកជនភាពរបស់វាគ្រប់ពេលវេលា។

កម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងឧស្សាហកម្ម

Lufloyd គឺជាកម្មសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់នៃគេហទំព័រ ក៏ដូចជាខ្លឹមសារដែលខ្លួនមាន។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬខ្លឹមសាររបស់វាត្រូវតែមានតួអក្សរឯកជនទាំងស្រុង។ វាត្រូវបានបម្រុងទុកទាំងស្រុងចំពោះ ………. ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចម្លង ការផលិតឡើងវិញ ការចែកចាយ ការបំប្លែង ការទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ឬសកម្មភាពស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត នៃមាតិកាទាំងអស់ ឬផ្នែកនៃគេហទំព័រ ដែលគ្មានអ្នកប្រើប្រាស់អាចអនុវត្តបានទេ។ អនុវត្តសកម្មភាពទាំងនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Lufloyd

គោលការណ៍ឯកជនភាព និងការការពារទិន្នន័យ

Lufloyd ធានានូវការការពារ និងការសម្ងាត់នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៃប្រភេទណាមួយដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនអតិថិជនរបស់យើង ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់សរីរាង្គ 15/1999 ចុះថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូ ស្តីពីការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ទិន្នន័យទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនអតិថិជនរបស់យើងដល់ Lufloyd ឬបុគ្គលិករបស់វានឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងឯកសារស្វ័យប្រវត្តិនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានបង្កើត និងរក្សានៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ Lufloyd ដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដែលអ្នកប្រើប្រាស់ស្នើសុំ។

ទិន្នន័យដែលបានផ្តល់នឹងត្រូវបានចាត់ចែងដោយយោងតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃវិធានការសន្តិសុខ (ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ 1720/2007 នៃថ្ងៃទី 21 ខែធ្នូ) ក្នុងន័យនេះ Lufloyd បានទទួលយកកម្រិតនៃការការពារដែលត្រូវបានទាមទារដោយស្របច្បាប់ ហើយបានដំឡើងវិធានការបច្ចេកទេសទាំងអស់នៅក្នុងការចោលរបស់ខ្លួន។ ការពារការបាត់បង់ ការប្រើប្រាស់ខុស ការផ្លាស់ប្តូរ ការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីភាគីទីបី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែដឹងថា វិធានការសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺមិនអាចការពារបានទេ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកចាត់ទុកថាវាសមស្របដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរទៅអង្គភាពផ្សេងទៀត អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីទិន្នន័យដែលបានផ្ទេរ គោលបំណងនៃឯកសារ និងឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកផ្ទេរ ដូច្នេះពួកគេអាចផ្តល់ការយល់ព្រមច្បាស់លាស់របស់ពួកគេ។ ក្នុង​រឿង​នេះ។

នៅក្នុងការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃ RGPD អ្នកប្រើប្រាស់អាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការចូលប្រើ ការកែតម្រូវ ការលុបចោល និងការប្រឆាំង។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះអ្នកត្រូវទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ contacto@tecnobreak.com

ភាពស្របច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាននិងយុត្តិសាស្ត្រ COMPETENT COMPETENT

សេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានបកស្រាយ និងគ្រប់គ្រងដោយអនុលោមតាមច្បាប់អេស្ប៉ាញ។ Lufloyd និងអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយលះបង់យ៉ាងច្បាស់លាស់នូវយុត្តាធិការណាមួយផ្សេងទៀតដែលអាចឆ្លើយតបនឹងពួកគេ បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ និងសាលាក្តីនៃលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់វិវាទណាមួយដែលអាចកើតឡើងពីការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់មានទីលំនៅនៅក្រៅប្រទេសអេស្បាញ Lufloyd និងអ្នកប្រើប្រាស់ដាក់បញ្ជូន ដោយលះបង់ចោលនូវយុត្តាធិការណាមួយផ្សេងទៀតទៅកាន់តុលាការ និងសាលាក្តីនៃលំនៅឋានរបស់ Lufloyd ។

គេហទំព័រអាម៉ាហ្សុនសម្ព័ន្ធភាព

គេហទំព័រនេះយោងទៅតាមគោលបំណងរបស់វាប្រើតំណសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Amazon ។

នេះមានន័យថាអ្នកនឹងរកឃើញតំណភ្ជាប់ទៅនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលអ្នកអាចចូលដោយផ្ទាល់ពីគេហទំព័ររបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលសមស្របការទិញនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើក្រុមហ៊ុន Amazon ក្រោមលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់របស់វានៅពេលនោះ។

TecnoBreak.com ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Amazon EU Associates Program ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈជាដៃគូដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ជូនគេហទំព័រនូវវិធីដើម្បីទទួលបានថ្លៃផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងភ្ជាប់ទៅកាន់ Amazon.co.uk/Javari.co.uk/ Amazon.de/Amazon.fr/ Javari.fr/Amazon.it/Amazon.es ។ ការទិញរបស់អ្នកនឹងមានតម្លៃដូចគ្នា។ ជាមួយនឹងការធានារបស់ Amazon ។

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុន Amazon Associate ខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការទិញដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដែលបំពេញតាមតម្រូវការដែលអាចអនុវត្តបាន។

Amazon និងរូបសញ្ញា Amazon គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ Amazon.com ។ Inc. ឬសាខារបស់ខ្លួន។

តិចណូ | ការផ្តល់ជូន និងការពិនិត្យឡើងវិញ
រូបសញ្ញា
បើកការចុះឈ្មោះនៅក្នុងការកំណត់ - ទូទៅ
រទេះ​ដើរ​ទិញ​ឥវ៉ាន់