គោលនយោបាយភាពឯកជន

នៅ TecnoBreak Inc. ដែលអាចចូលប្រើបានពី https://www.tecnobreak.com អាទិភាពមួយក្នុងចំណោមអាទិភាពចម្បងរបស់យើងគឺភាពឯកជនរបស់អ្នកទស្សនារបស់យើង។ ឯកសារគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានប្រភេទព័ត៌មានដែលត្រូវបានប្រមូល និងកត់ត្រាដោយ TecnoBreak Inc. និងរបៀបដែលយើងប្រើវា។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែម ឬត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះតែសកម្មភាពអនឡាញរបស់យើងប៉ុណ្ណោះ ហើយមានសុពលភាពសម្រាប់អ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលពួកគេបានចែករំលែក និង/ឬប្រមូលនៅលើ TecnoBreak Inc។ គោលការណ៍នេះមិនអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានណាមួយដែលប្រមូលបាននៅខាងក្រៅអ៊ីនធឺណិត ឬតាមរយៈបណ្តាញផ្សេងទៀតក្រៅពីនេះទេ។ គេហទំព័រ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជំនួយពីកម្មវិធីបង្កើតគោលការណ៍ឯកជនភាព TecnoBreak-Tools។

យល់ព្រម

ដោយប្រើគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកទទួលយកគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ហើយយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់វា។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់ និងហេតុផលដែលអ្នកត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់វា នឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ឱ្យអ្នកច្បាស់ នៅពេលយើងស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់ យើងអាចទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នក ដូចជាឈ្មោះរបស់អ្នក អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ ខ្លឹមសារនៃសារ និង/ឬឯកសារភ្ជាប់ដែលអ្នកផ្ញើមកយើង និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្ញើមកយើង។ អ្នកសម្រេចចិត្តផ្តល់។

នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីមួយ យើងអាចសួររកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក រួមទាំងអ្វីៗដូចជាឈ្មោះ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន អាស័យដ្ឋាន អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។

របៀបដែលយើងប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នក។

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា រួមមានៈ

Proporcionar, operar y mantener nuestro sitio web
Mejorar, personalizar y ampliar nuestro sitio web
Comprender y analizar el uso que usted hace de nuestro sitio web
Desarrollar nuevos productos, servicios, características y funcionalidades
Comunicarnos con usted, ya sea directamente o a través de uno de nuestros socios, incluso para el servicio de atención al cliente, para proporcionarle actualizaciones y otra información relacionada con el sitio web, y para fines de marketing y promoción
Enviarle correos electrónicos
Encontrar y prevenir el fraude

ឯកសារកំណត់ហេតុ

TecnoBreak Inc. អនុវត្តតាមនីតិវិធីស្តង់ដារសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឯកសារកំណត់ហេតុ។ ឯកសារទាំងនេះកត់ត្រាអ្នកទស្សនានៅពេលពួកគេចូលមើលគេហទំព័រ។ ក្រុមហ៊ុនបង្ហោះទាំងអស់ធ្វើវា ហើយវាជាផ្នែកមួយនៃការវិភាគនៃសេវាកម្មបង្ហោះ។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយឯកសារកំណត់ហេតុរួមមានអាសយដ្ឋាន Internet Protocol (IP) ប្រភេទកម្មវិធីរុករក អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិត (ISP) កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលា ទំព័រយោង/ចេញ និងអាចចំនួននៃការចុច។ ទិន្នន័យទាំងនេះមិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយព័ត៌មានណាមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ។ គោលបំណងនៃព័ត៌មានគឺដើម្បីវិភាគនិន្នាការ គ្រប់គ្រងគេហទំព័រ តាមដានចលនារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជុំវិញគេហទំព័រ និងប្រមូលព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រ។

ខូគី និងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត

ដូចជាគេហទំព័រផ្សេងទៀត TecnoBreak Inc. ប្រើ "ខូគី" ។ ខូគីទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានរួមទាំងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទស្សនា និងទំព័រគេហទំព័រដែលអ្នកទស្សនាបានចូលប្រើ ឬចូលមើល។ ព័ត៌មាន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​បទពិសោធន៍​អ្នក​ប្រើ​ដោយ​ការ​ប្ដូរ​មាតិកា​គេហទំព័រ​របស់​យើង​តាម​បំណង​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ប្រភេទ​កម្មវិធី​រុករក​របស់​អ្នក​ចូល​មើល​ និង/ឬ​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ទៀត។

ខូគី Google DoubleClick DART

Google គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ វាក៏ប្រើខូគីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាខូគី DART ដើម្បីបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងដោយផ្អែកលើការចូលមើលរបស់ពួកគេទៅកាន់គេហទំព័រ www.website.com និងគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកទស្សនាអាចជ្រើសរើសចេញពីការប្រើប្រាស់ខូគី DART ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រពាណិជ្ជកម្ម Google និងគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃបណ្តាញមាតិកានៅ URL ខាងក្រោម - https://policies.google.com/technologies/ads

ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។

អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអាចប្រើខូឃី និងកម្មវិធីបង្ហាញគេហទំព័រ។ ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងត្រូវបានរាយខាងក្រោម។ ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនីមួយៗមានគោលការណ៍ឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលការណ៍របស់ខ្លួនលើទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់។ ដើម្បីភាពងាយស្រួល យើងបានភ្ជាប់តំណខ្ពស់លើគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេខាងក្រោម។

Google

https://policies.google.com/technologies/ads

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

អ្នកអាចយោងទៅលើបញ្ជីនេះ ដើម្បីស្វែងរកគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ TecnoBreak Inc. នីមួយៗ។

ម៉ាស៊ីនមេ ឬបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចជាខូគី JavaScript ឬ Web Beacons ដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរៀងៗខ្លួន និងតំណភ្ជាប់ដែលបង្ហាញនៅលើ TecnoBreak Inc. ហើយដែលត្រូវបានផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ នៅពេលដែលវាកើតឡើង ពួកគេទទួលបានអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ស្ទង់ប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ និង/ឬដើម្បីកំណត់ខ្លឹមសារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកឃើញនៅលើគេហទំព័រដែលអ្នកចូលមើល។

សូមចំណាំថា TecnoBreak Inc. មិនមានសិទ្ធិចូលប្រើ ឬគ្រប់គ្រងលើខូគីទាំងនេះ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបីនោះទេ។

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបី

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ TecnoBreak Inc. មិនអនុវត្តចំពោះអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬគេហទំព័រផ្សេងទៀតទេ។ ដូច្នេះហើយ យើងណែនាំអ្នកឱ្យពិគ្រោះជាមួយគោលការណ៍ឯកជនភាពរៀងៗខ្លួននៃម៉ាស៊ីនមេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបីទាំងនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។ នេះអាចរួមបញ្ចូលការអនុវត្ត និងការណែនាំរបស់ពួកគេអំពីរបៀបជ្រើសរើសចេញពីជម្រើសមួយចំនួន។

អ្នកអាចជ្រើសរើសបិទខូឃីតាមរយៈជម្រើសកម្មវិធីរុករកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការគ្រប់គ្រងខូគីជាមួយនឹងកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតជាក់លាក់អាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររៀងៗខ្លួនរបស់កម្មវិធីរុករក។

សិទ្ធិឯកជនភាព CCPA (កុំលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ)

នៅក្រោម CCPA ក្នុងចំណោមសិទ្ធិផ្សេងទៀត អ្នកប្រើប្រាស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានសិទ្ធិ៖

ស្នើសុំឱ្យអាជីវកម្មដែលប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកប្រើប្រាស់បង្ហាញប្រភេទ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាក់លាក់ដែលអាជីវកម្មបានប្រមូលអំពីអ្នកប្រើប្រាស់។

ស្នើសុំឱ្យអាជីវកម្មលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលខ្លួនបានប្រមូល។

ស្នើសុំឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលលក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនលក់វាទេ។

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការស្នើសុំ យើងមានពេលមួយខែដើម្បីឆ្លើយតបទៅអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់អនុវត្តសិទ្ធិណាមួយនៃសិទ្ធិទាំងនេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

សិទ្ធិការពារទិន្នន័យ GDPR

យើងចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកដឹងអំពីសិទ្ធិការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់។ អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់រូបមានសិទ្ធិដូចខាងក្រោម៖

សិទ្ធិចូលប្រើ៖ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំច្បាប់ចម្លងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងអាចគិតថ្លៃសេវាតូចមួយសម្រាប់អ្នក។

សិទ្ធិកែតម្រូវ - អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងកែតម្រូវរាល់ព័ត៌មានដែលអ្នកជឿថាមិនត្រឹមត្រូវ។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងបំពេញព័ត៌មានដែលអ្នកជឿថាមិនពេញលេញ។

សិទ្ធិក្នុងការលុបបំបាត់ - អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

សិទ្ធិក្នុងការរឹតបន្តឹងដំណើរការ៖ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងដាក់កម្រិតលើដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

សិទ្ធិប្រឆាំងនឹងដំណើរការ៖ អ្នកមានសិទ្ធិប្រឆាំងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

សិទ្ធិក្នុងការផ្ទេរទិន្នន័យ – អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងផ្ទេរទិន្នន័យដែលយើងបានប្រមូលទៅឱ្យស្ថាប័នមួយផ្សេងទៀត ឬដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការស្នើសុំ យើងមានពេលមួយខែដើម្បីឆ្លើយតបទៅអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់អនុវត្តសិទ្ធិណាមួយនៃសិទ្ធិទាំងនេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

ព័ត៌មានអំពីកុមារ

ផ្នែកមួយទៀតនៃអាទិភាពរបស់យើងគឺការបន្ថែមការការពារកុមារនៅពេលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។ យើងលើកទឹកចិត្តឪពុកម្តាយ និងអាណាព្យាបាលឱ្យសង្កេត ចូលរួម និង/ឬតាមដាន និងណែនាំសកម្មភាពអនឡាញរបស់អ្នក។

TecnoBreak Inc. មិនប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដោយចេតនាពីកុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថាកូនរបស់អ្នកបានផ្តល់ព័ត៌មានប្រភេទនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង យើងសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំឱ្យអ្នកទាក់ទងមកយើងភ្លាមៗ ហើយយើងនឹងព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីលុបព័ត៌មានទាំងនោះចេញពីកំណត់ត្រារបស់យើងភ្លាមៗ។

តិចណូ | ការផ្តល់ជូន និងការពិនិត្យឡើងវិញ
រូបសញ្ញា
បើកការចុះឈ្មោះនៅក្នុងការកំណត់ - ទូទៅ
រទេះ​ដើរ​ទិញ​ឥវ៉ាន់