правен информации

Ова правно известување ги регулира општите услови за пристап и користење на веб-локацијата достапна на URL-то https://www.tecnobreak.com (во натамошниот текст, веб-локацијата), која Луфлојд ја прави достапна за корисниците на Интернет.

Употребата на веб-страницата подразбира целосно и безрезервно прифаќање на секоја од одредбите вклучени во ова Правно известување. Следствено, корисникот на веб-страницата мора внимателно да го прочита ова Правно известување во секоја од приликите во кои има намера да ја користи веб-страницата, бидејќи текстот може да се измени по дискреција на сопственикот на веб-страницата или поради законска промена. , судска практика или во деловната практика.

СОПСТВЕНОСТ НА ВЕБ СТРАНАТА

Име на компанија: Луфлојд
Име на носител: Лукас Ларуфа
Регистрирана канцеларија: Дикман 1441
Население: Буенос Аирес
Провинција: Буенос Аирес
Поштенски број: 1416
CIF/DNI: 27.729.845
Телефон за контакт: +54 11 2396 3159
Е-пошта: contacto@tecnobreak.com

ОБЈЕКТ

Веб-страницата им овозможува на своите корисници пристап до информациите и услугите што ги обезбедува Луфлојд за оние луѓе или организации кои се заинтересирани за нив.

ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ

3.1.- Слободен карактер на пристапот и користењето на веб.
Пристапот до веб-страницата е бесплатен за нејзините корисници.
3.2.- Регистрација на корисник.
Општо земено, пристапот и користењето на веб-страницата не бара претходна претплата или регистрација на нејзините корисници.

ВЕБ СОДРЖИНА

Јазикот што го користи сопственикот на интернет ќе биде шпански. Луфлојд не е одговорен за неразбирање или разбирање на јазикот на веб од страна на корисникот, ниту за неговите последици.
Луфлојд може да ги менува содржините без претходна најава, како и да ги брише и промени во рамките на веб, како што е начинот на кој се пристапува, без никакво оправдување и слободно, не одговарајќи за последиците што може да ги предизвикаат на корисниците.

Употребата на содржината на веб-локацијата за промовирање, изнајмување или откривање рекламирање или сопствени информации или на трети страни без овластување на Луфлојд, или за испраќање реклами или информации со користење на услугите или информациите достапни на корисниците е забрането. корисници, без оглед на дали користењето е бесплатно или не.
Врските или хиперврските што трети страни ги вградуваат во нивните веб-страници, насочени кон оваа веб-страница, ќе бидат за отворање на целосната веб-страница, не можејќи да изразат, директно или индиректно, лажни, неточни или збунувачки индикации, ниту да направат нефер или незаконски дејствија против Луфлојд.

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

И пристапот до веб-страницата и неовластената употреба што може да се направи на информациите содржани во неа е единствена одговорност на лицето кое го спроведува. Луфлојд нема да биде одговорен за каква било последица, штета или штета што може да произлезе од споменатиот пристап или употреба. Луфлојд не е одговорен за какви било безбедносни грешки што може да се појават или за каква било штета што може да биде предизвикана на компјутерскиот систем на корисникот (хардвер и софтвер), или на датотеките или документите складирани во него, како резултат на:
– присуство на вирус на компјутерот на корисникот кој се користи за поврзување со услугите и содржината на веб-локацијата,
- дефект на прелистувачот,
– и/или користење на неажурирани верзии на него.
Луфлојд не е одговорен за веродостојноста и брзината на хиперврските кои се вградени во мрежата за отворање на други. Луфлојд не ја гарантира корисноста на овие врски, ниту е одговорен за содржината или услугите до кои корисникот може да пристапи преку овие врски, ниту за правилното функционирање на овие веб-локации.
Луфлојд нема да биде одговорен за вируси или други компјутерски програми кои ги влошуваат или може да ги влошат компјутерските системи или опремата на корисниците кога пристапуваат до неговата веб-локација или други веб-локации до кои се пристапува преку линкови на оваа веб-локација.

КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОГИЈАТА „COOKIE“.

Веб-страницата не користи колачиња или која било друга невидлива процедура за собирање информации кога корисникот ги прелистува, почитувајќи ја доверливоста и приватноста на корисникот во секое време.
*АКО СЕ УПОТРЕБУВААТ КОЛАЦИ, ВИДИ КОМУНИКАЦИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КОЛАЦИ Веб-страницата користи колачиња, можете да ја консултирате нашата Политика за колачиња, која ја почитува нејзината доверливост и приватност во секое време.

Интелектуална и индустриска сопственост

Луфлојд е сопственост на сите права на индустриска и интелектуална сопственост на веб-страницата, како и на содржината што ја содржи. Секоја употреба на веб-страницата или нејзината содржина мора да има исклучиво приватен карактер. Таа е резервирана исклучиво за ………., која било друга употреба што вклучува копирање, репродукција, дистрибуција, трансформација, јавна комуникација или кое било друго слично дејство, на целата или на дел од содржината на веб, за што ниту еден корисник не смее да врши да ги спроведе овие дејствија без претходно писмено овластување од Луфлојд

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Луфлојд гарантира заштита и доверливост на личните податоци, од секаков вид обезбедени од компаниите на нашите клиенти во согласност со одредбите на Органскиот закон 15/1999, од 13 декември, за заштита на личните податоци.

Сите податоци доставени од нашите компании-клиенти до Луфлојд или неговиот персонал ќе бидат вклучени во автоматизирана датотека со лични податоци креирана и одржувана под одговорност на Луфлојд, од суштинско значење за обезбедување на услугите што ги бараат корисниците.

Обезбедените податоци ќе се третираат во согласност со Регулативата за безбедносни мерки (Кралска уредба 1720/2007 од 21 декември), во оваа смисла Луфлојд ги усвои нивоата на заштита кои се законски потребни и ги инсталираше сите технички мерки со кои располага спречи губење, злоупотреба, промена, неовластен пристап од трети лица. Сепак, корисникот мора да биде свесен дека безбедносните мерки на Интернет не се непробојни. Во случај кога сметате дека е соодветно вашите лични податоци да се пренесат на други субјекти, корисникот ќе биде информиран за пренесените податоци, целта на датотеката и името и адресата на примачот, за да може да даде недвосмислена согласност во таа смисла.

Во согласност со одредбите на RGPD, корисникот може да ги оствари своите права на пристап, исправка, откажување и противење. За да го направите ова, мора да не контактирате на contacto@tecnobreak.com

ПРИМЕНА ЛЕГИСЛАЦИЈА И НАДВОРЕШНА ЈУРИЗИЦИЈА

Ова правно известување ќе се толкува и управува во согласност со шпанскиот закон. Луфлојд и корисниците, изрично откажувајќи се од која било друга јурисдикција што може да одговара на нив, поднесуваат до судовите и трибуналите во живеалиштето на корисникот за секој спор што може да произлезе од пристапот или користењето на веб-локацијата. Во случај корисникот да има живеалиште надвор од Шпанија, Луфлојд и корисникот се поднесуваат, изрично откажувајќи се од која било друга јурисдикција, до судовите и трибуналите во живеалиштето на Луфлојд.

ЛИНКИ ЗА РАБОТЕ AMЕ НА АМАЗОН

Оваа веб-страница, според нејзината цел, користи врски со Амазон.

Ова значи дека ќе најдете линкови до производи од Амазон до кои можете директно да пристапите од нашата веб-страница, но, доколку е соодветно, купувањето ќе се изврши на Амазон, под свои услови во тоа време.

TecnoBreak.com учествува во Програмата за соработници на Амазон ЕУ, партнерска програма за рекламирање дизајнирана да им понуди на веб-страниците начин да заработите такси за рекламирање преку рекламирање и поврзување со Amazon.co.uk/Javari.co.uk/ Amazon.de/Amazon.fr/ Javari.fr/Amazon.it/Amazon.es. Вашето купување ќе биде за истата оригинална цена. Со гаранција на Амазон.

Како соработник на Амазон, заработувам приход од квалификувани набавки кои ги исполнуваат важечките барања.

Амазон и логото на Амазон се регистрирани заштитни знаци на Amazon.com. Inc или нејзините филијали.

ТехноБрејк | Понуди и прегледи
логото
Количката