Disclaimer

Deze juridische kennisgeving regelt de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de website die toegankelijk is via de URL https://www.tecnobreak.com (hierna de website), die Lufloyd ter beschikking stelt van internetgebruikers.

Het gebruik van de website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving. Bijgevolg moet de gebruiker van de website deze juridische kennisgeving aandachtig lezen bij elk van de gelegenheden waarin hij van plan is de website te gebruiken, aangezien de tekst naar goeddunken van de eigenaar van de website kan worden gewijzigd of als gevolg van een wetswijziging. , jurisprudentie of zakelijke praktijk.

EIGENDOM VAN DE WEBSITE

Bedrijfsnaam: Lufloyd
Naam houder: Lucas Laruffa
Maatschappelijke zetel: Dickman 1441
Bevolking: Buenos Aires
Provincie: Buenos Aires
Postadres: 1416
CIF/DNI: 27.729.845
Telefoonnummer: +54 11 2396 3159
E-mail: contacto@tecnobreak.com

OBJECT

De website biedt haar gebruikers toegang tot informatie en diensten die door Lufloyd worden aangeboden aan personen of organisaties die in hen geïnteresseerd zijn.

TOEGANG EN GEBRUIK VAN HET WEB

3.1.- Vrij karakter van de toegang tot en het gebruik van het web.
De toegang tot de website is gratis voor de gebruikers.
3.2.- Gebruikersregistratie.
Over het algemeen vereist de toegang tot en het gebruik van de website geen voorafgaande inschrijving of registratie van zijn gebruikers.

WEBINHOUD

De taal die door de eigenaar op internet wordt gebruikt, is Spaans. Lufloyd is niet verantwoordelijk voor het niet begrijpen of begrijpen van de taal van het web door de gebruiker, noch voor de gevolgen daarvan.
Lufloyd kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, evenals deze verwijderen en wijzigen binnen het web, zoals de manier waarop ze worden geopend, zonder enige rechtvaardiging en vrij, niet verantwoordelijk voor de gevolgen die ze kunnen veroorzaken voor gebruikers.

Het gebruik van de inhoud van de website om reclame of eigen informatie of die van derden te promoten, te huren of openbaar te maken zonder de toestemming van Lufloyd, of om reclame of informatie te verzenden met behulp van de diensten of informatie die aan gebruikers ter beschikking wordt gesteld, is verboden. of het gebruik gratis is of niet.
De links of hyperlinks die derden in hun webpagina's opnemen, die naar deze website verwijzen, zijn bedoeld voor het openen van de volledige webpagina, zonder direct of indirect valse, onjuiste of verwarrende indicaties te geven, noch op oneerlijke wijze of illegale acties tegen Lufloyd.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Zowel de toegang tot de website als het ongeoorloofd gebruik dat mogelijk wordt gemaakt van de informatie die erop staat, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert. Lufloyd is niet aansprakelijk voor enig gevolg, schade of schade die kan voortvloeien uit genoemde toegang of gebruik. Lufloyd is niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten of voor enige schade die kan worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), of aan de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van:
– de aanwezigheid van een virus op de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van de website,
– een browserstoring,
– en/of het gebruik van niet-geüpdatete versies ervan.
Lufloyd is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van de hyperlinks die in het web zijn opgenomen om anderen te openen. Lufloyd garandeert niet het nut van deze links, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud of diensten waartoe de gebruiker toegang heeft via deze links, noch voor de goede werking van deze websites.
Lufloyd is niet verantwoordelijk voor virussen of andere computerprogramma's die de computersystemen of apparatuur van gebruikers verslechteren of kunnen verslechteren bij het bezoeken van haar website of andere websites die toegankelijk zijn via links op deze website.

GEBRUIK VAN "COOKIE"-TECHNOLOGIE

De website gebruikt geen cookies of enige andere onzichtbare procedure voor het verzamelen van informatie wanneer de gebruiker erop surft, waarbij de vertrouwelijkheid en privacy van de gebruiker te allen tijde worden gerespecteerd.
* ALS COOKIES WORDEN GEBRUIKT, ZIE COMMUNICATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES De website maakt gebruik van cookies. U kunt ons Cookiebeleid raadplegen, dat de vertrouwelijkheid en privacy te allen tijde respecteert.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Lufloyd is het eigendom van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten van de website, evenals de inhoud ervan. Elk gebruik van de website of de inhoud ervan moet een uitsluitend privékarakter hebben. Het is uitsluitend voorbehouden aan ………., elk ander gebruik dat betrekking heeft op het kopiëren, reproduceren, verspreiden, transformeren, openbare communicatie of enige andere soortgelijke actie, van de gehele of een deel van de inhoud van het web, waarvoor geen enkele gebruiker mag uitvoeren deze handelingen uitvoeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lufloyd

PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING

Lufloyd garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, van welke aard dan ook, die door onze klantbedrijven worden geboden in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens.

Alle gegevens die door onze klantbedrijven aan Lufloyd of haar personeel worden verstrekt, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand met persoonlijke gegevens dat wordt aangemaakt en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van Lufloyd, wat essentieel is om de door gebruikers gevraagde diensten te leveren.

De verstrekte gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de verordening inzake veiligheidsmaatregelen (Koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december), in die zin heeft Lufloyd de wettelijk vereiste beschermingsniveaus aangenomen en alle technische maatregelen tot haar beschikking geïnstalleerd om verlies, misbruik, wijziging, onbevoegde toegang door derden te voorkomen. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat veiligheidsmaatregelen op internet niet ondoordringbaar zijn. In het geval dat u het passend acht dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan andere entiteiten, wordt de gebruiker geïnformeerd over de overgedragen gegevens, het doel van het bestand en de naam en het adres van de overnemer, zodat deze zijn ondubbelzinnige toestemming kan geven in dit verband.

In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD kan de gebruiker zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen. Om dit te doen, moet u contact met ons opnemen via contacto@tecnobreak.com

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTSGEBIED

Deze juridische kennisgeving zal worden geïnterpreteerd en beheerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Lufloyd en de gebruikers, die uitdrukkelijk afstand doen van enige andere jurisdictie die met hen overeenstemt, onderwerpen zich aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker voor elk geschil dat kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. In het geval dat de gebruiker woonachtig is buiten Spanje, onderwerpen Lufloyd en de gebruiker zich, met uitdrukkelijke afstand van enige andere jurisdictie, aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van Lufloyd.

AMAZON-AFFILIATIE-LINKS

Deze website gebruikt, afhankelijk van zijn doel, gelieerde links van Amazon.

Dit betekent dat u links naar Amazon-producten zult vinden die u rechtstreeks vanaf onze website kunt openen, maar waar van toepassing zal de aankoop op dat moment onder zijn eigen voorwaarden op Amazon worden gedaan.

TecnoBreak.com neemt deel aan het Amazon EU Associates-programma, een gelieerd advertentieprogramma dat is ontworpen om websites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar Amazon.co.uk/Javari.co.uk/Amazon.de/Amazon.fr/ Javari.fr/Amazon.it/Amazon.es. Uw aankoop zal voor dezelfde oorspronkelijke prijs zijn. Met de Amazon-garantie.

Als Amazon-filiaal verdien ik inkomsten uit gekoppelde aankopen die voldoen aan de toepasselijke vereisten.

Amazon en het Amazon-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Amazon.com. Inc. of haar dochterondernemingen.

TechnoBreak | Aanbiedingen en beoordelingen
logo
Activeer registratie in instellingen - algemeen
Winkelmandje