Informacje prawne

Niniejsza Nota Prawna reguluje ogólne warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem URL https://www.tecnobreak.com (zwanej dalej stroną), którą Lufloyd udostępnia użytkownikom Internetu.

Korzystanie z witryny oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej informacji prawnej. W związku z tym użytkownik witryny musi uważnie przeczytać niniejszą notę ​​prawną za każdym razem, gdy zamierza korzystać z witryny, ponieważ tekst może ulec zmianie według uznania właściciela witryny lub z powodu zmiany legislacyjnej. , orzecznictwo lub praktyka biznesowa.

WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Nazwa firmy: Lufloyd
Imię i nazwisko właściciela: Lucas Laruffa
Zarejestrowana siedziba: Dickman 1441
Ludność: Buenos Aires
Prowincja: Buenos Aires
Kod pocztowy: 1416
CIF/DNI: 27.729.845
Telefon kontaktowy: +54 11 2396 3159
E-mail: contacto@tecnobreak.com

OBIEKT

Serwis zapewnia swoim użytkownikom dostęp do informacji i usług świadczonych przez Lufloyd zainteresowanym nim osobom lub organizacjom.

DOSTĘP I KORZYSTANIE Z SIECI

3.1.- Swobodny charakter dostępu i korzystania z sieci.
Dostęp do serwisu jest bezpłatny dla jego użytkowników.
3.2.- Rejestracja użytkownika.
Zasadniczo dostęp i korzystanie ze strony internetowej nie wymaga uprzedniej subskrypcji lub rejestracji jej użytkowników.

ZAWARTOŚĆ SIECI

Językiem używanym przez właściciela w sieci będzie hiszpański. Lufloyd nie ponosi odpowiedzialności za niezrozumienie lub zrozumienie języka sieci przez użytkownika ani za jego konsekwencje.
Lufloyd może modyfikować treści bez wcześniejszego powiadomienia, a także usuwać i zmieniać je w sieci, takie jak sposób, w jaki są one dostępne, bez żadnego uzasadnienia i dobrowolnie, nie ponosząc odpowiedzialności za konsekwencje, jakie mogą one spowodować dla użytkowników.

Wykorzystywanie zawartości serwisu do promowania, wynajmowania lub ujawniania reklam lub informacji własnych lub osób trzecich bez zgody Lufloyd lub do wysyłania reklam lub informacji z wykorzystaniem usług lub informacji udostępnionych użytkownikom jest zabronione. czy korzystanie jest bezpłatne, czy nie.
Linki lub hiperłącza, które strony trzecie umieszczają na swoich stronach internetowych, skierowane do tej witryny, będą służyły do ​​otwierania całej strony internetowej, nie mogąc wyrażać, bezpośrednio lub pośrednio, fałszywych, niedokładnych lub mylących wskazań ani ponosić nieuczciwych lub nielegalne działania przeciwko Lufloyd.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zarówno dostęp do serwisu, jak i nieuprawnione wykorzystanie informacji w nim zawartych, ponosi wyłączną odpowiedzialność osoby, która je realizuje. Lufloyd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, szkody lub szkody, które mogą wyniknąć z tego dostępu lub użytkowania. Lufloyd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić, ani za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać spowodowane w systemie komputerowym użytkownika (sprzęt i oprogramowanie) lub przechowywanych w nim plikach lub dokumentach, w wyniku:
– obecność wirusa na komputerze użytkownika, który służy do łączenia się z usługami i zawartością serwisu,
– nieprawidłowe działanie przeglądarki,
– i/lub korzystanie z nieaktualnych wersji.
Lufloyd nie ponosi odpowiedzialności za niezawodność i szybkość hiperłączy, które są włączone do sieci w celu otwierania innych. Lufloyd nie gwarantuje użyteczności tych linków, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści lub usługi, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem tych linków, ani za prawidłowe funkcjonowanie tych stron internetowych.
Lufloyd nie ponosi odpowiedzialności za wirusy lub inne programy komputerowe, które uszkadzają lub mogą pogorszyć systemy komputerowe lub sprzęt użytkowników podczas uzyskiwania dostępu do jej witryny lub innych witryn internetowych, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem łączy w tej witrynie.

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII „COOKIES”

Serwis nie wykorzystuje plików cookies ani żadnej innej niewidocznej procedury zbierania informacji podczas jej przeglądania, z poszanowaniem przez cały czas poufności i prywatności użytkownika.
*W PRZYPADKU WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES ZOBACZ KOMUNIKAT O WYKORZYSTANIU PLIKÓW COOKIES Strona korzysta z plików cookies, możesz zapoznać się z naszą Polityką plików cookies, która zawsze przestrzega jej poufności i prywatności.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Lufloyd jest własnością wszystkich praw własności przemysłowej i intelektualnej strony internetowej, a także zawartych w niej treści. Jakiekolwiek korzystanie z serwisu lub jego zawartości musi mieć charakter wyłącznie prywatny. Zastrzeżone jest wyłącznie do ………., wszelkie inne użycie, które obejmuje kopiowanie, powielanie, dystrybucję, przekształcanie, komunikację publiczną lub inne podobne działania, całości lub części zawartości sieci, dla których żaden użytkownik nie może wykonywać wykonywać te czynności bez uprzedniej pisemnej zgody Lufloyd

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH

Lufloyd gwarantuje ochronę i poufność danych osobowych wszelkiego rodzaju dostarczonych przez firmy naszych klientów zgodnie z przepisami Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych.

Wszystkie dane przekazane przez firmy naszych klientów Lufloyd lub jego pracownikom zostaną zawarte w zautomatyzowanym pliku danych osobowych utworzonym i prowadzonym na odpowiedzialność Lufloyd, niezbędnym do świadczenia usług żądanych przez użytkowników.

Dostarczone dane będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem o środkach bezpieczeństwa (dekret królewski 1720/2007 z dnia 21 grudnia), w tym sensie Lufloyd przyjął wymagane prawem poziomy ochrony i zainstalował wszystkie środki techniczne, którymi dysponuje, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, zmianom, nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich. Użytkownik musi jednak mieć świadomość, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do zdobycia. W przypadku, gdy uznasz za stosowne przekazanie Twoich danych osobowych innym podmiotom, użytkownik zostanie poinformowany o przekazanych danych, celu przetwarzania oraz nazwie i adresie osoby, której dane dotyczą, aby mógł wyrazić jednoznaczną zgodę pod tym względem.

Zgodnie z postanowieniami RGPD, użytkownik może skorzystać z przysługującego mu prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu. Aby to zrobić, musisz skontaktować się z nami pod adresem contacto@tecnobreak.com

OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA

Niniejsza informacja prawna będzie interpretowana i regulowana zgodnie z prawem hiszpańskim. Lufloyd i użytkownicy, wyraźnie zrzekając się wszelkiej innej jurysdykcji, która może im odpowiadać, poddają się sądom i trybunałom w miejscu zamieszkania użytkownika w przypadku wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z dostępu do witryny lub korzystania z niej. W przypadku, gdy użytkownik ma miejsce zamieszkania poza Hiszpanią, Lufloyd i użytkownik poddają się, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, sądom i trybunałom miejsca zamieszkania Lufloyd.

LINKI PARTNERSKIE AMAZON

Ta strona internetowa, zgodnie z jej przeznaczeniem, wykorzystuje linki partnerskie Amazon.

Oznacza to, że znajdziesz linki do produktów Amazon, do których możesz uzyskać bezpośredni dostęp z naszej strony internetowej, ale w twoim przypadku dokonasz zakupu w Amazon, na własnych warunkach w tym czasie.

TecnoBreak.com uczestniczy w programie Amazon EU Associates, programie reklamy afiliacyjnej, którego celem jest oferowanie stronom internetowym sposobu na zarabianie na reklamach poprzez reklamę i umieszczanie linków do Amazon.co.uk/Javari.co.uk/ Amazon.de/Amazon.fr/ Javari.fr/Amazon.it/Amazon.es. Twój zakup będzie za tę samą pierwotną cenę. Z gwarancją Amazon.

Jako partner Amazon zarabiam na zakupach stowarzyszonych, które spełniają obowiązujące wymagania.

Amazon i logo Amazon są zastrzeżonymi znakami towarowymi Amazon.com. Inc. lub jej podmioty stowarzyszone.

TechnoBreak | Oferty i recenzje
logo
Koszyk