ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන

ස්මාර්ට්ෆෝන් විකිණීමට ඇත.

පෙරහන

ප්‍රති .ල 1 න් 12–639 ක් පෙන්වයි

TechnoBreak | පිරිනැමීම් සහ සමාලෝචන
ලාංඡනය
සැකසුම් තුළ ලියාපදිංචි කිරීම සක්‍රීය කරන්න - සාමාන්‍යය
සාප්පු ට්රොලිය