9 përfitimet dhe avantazhet e Google for Education

Përparësitë e Google for Education shkojnë shumë përtej klasës, duke mbuluar aktivitete administrative, menaxheriale dhe madje edhe jashtë mjedisit shkollor.

Pavarësisht kërkesës së lartë për njohuri dhe aftësi teknologjike, ka një hendek shqetësues në mësimdhënien dhe praktikën dixhitale në institucionet arsimore. Dhe kjo, natyrisht, u bë edhe më e dukshme gjatë periudhës së pandemisë. Madje duke shkaktuar një vonesa njohëse dhe pabarazi e theksuar në shkrim-lexim🇧🇷

Ndër arsyet kryesore janë vështirësitë e mësuesve për të trajtuar mjetet dixhitale, mungesa e strukturës teknologjike, përkushtimi i ulët i nxënësve. Përveç, natyrisht, pengesave natyrore të ndërveprimeve dixhitale.

Por nëse nga njëra anë kemi një shoqëri që i kërkon këto aftësi dhe nga ana tjetër një mësim që nuk mund t'i kënaqë, kjo llogari nuk mbyllet apo jo? Kjo është pikërisht arsyeja pse shumë kompani kujdesen për profesionistët e rinj.

Pavarësisht mundësisë së rikualifikimit dhe krijimit të universiteteve dhe kurseve të korporatave të fokusuara në teknologji, idealja është që ky mësim të fillojë në arsimin bazë. Për këtë ekzistojnë strategji dhe mjete të shumta që ndihmojnë në modernizimin e strukturës teknologjike të shkollave.

Sot do të flasim për njërën prej tyre, vazhdoni të lexoni për të mësuar pak më shumë për avantazhet kryesore të Google for Education. Përveç zbulimit pse ky mjet është kaq i rëndësishëm për të trajnuar profesionistë të mirë dhe Tizens!

Pse të përdorni Google for Education?

Google for Education është një grup mjetesh të disponueshme në Google Workspace, të fokusuara në përmirësimin e mësimdhënies dhe të nxënit. Platforma përdoret nga pothuajse 100 milionë studentë dhe mësues, të shpërndarë në rreth 200 vende.

Objektivi është të ofrohet një platformë multidisiplinare që mbulon sektorë dhe procese të ndryshme të arsimit. Lehtësoni dhe optimizoni të gjitha strategjitë e mësimdhënies dhe të nxënit brenda dhe jashtë klasës.

Për të ndihmuar demokratizimin e aksesit në përfitimet e Google for Education, janë të disponueshme disa paketa, me plane dhe burime të përshtatshme për nevojat dhe mundësitë e institucionit.

Ndër burimet që mësuesit, punonjësit, studentët dhe tutorët mund të kenë akses janë:

 • Google flet;
 • Mbledh🇧🇷
 • klasë🇧🇷
 • Gmail;
 • Udhëtim;
 • Dokumentet, tabelat, formularët, prezantimet (mjete që ju lejojnë të krijoni, modifikoni, bashkëpunoni dhe ndani);
 • Qendra e Sigurisë;
 • Raportet dhe monitorimi;
 • ndër të tjera.

Cilat janë përfitimet dhe avantazhet e Google for Education

Grupi i mjeteve të disponueshme në platformë jep akses në përfitime të shumta të Google for Education. Të tilla si:

 • optimizimi dhe përmirësimi i mësimdhënies dhe të nxënit;
 • rritja e produktivitetit të punonjësve, mësuesve dhe studentëve;
 • përmirësimi i cilësisë së mësimit, punës dhe aktiviteteve;
 • mundësia e modernizimit të arsimit;
 • mbrojtje dhe përshtatje më e madhe ndaj RGPD🇧🇷
 • është shumë më tepër!

Por çfarë ndodh me praktikën, dita në ditë? Cilat janë avantazhet e Google for Education? Ne listojmë 9 përfitimet e Google for Education për institucionin, studentët, mësuesit dhe tutorët! Verifiko!

9 avantazhet e Google for Education, në praktikë

1 – Shumë më tepër lëvizshmëri për mësimdhënie dhe disponueshmëri e informacionit

Në mënyrë që të gjithë të kenë akses në funksionalitetet e Google Workspace, përdoret kompjuteri në renë kompjuterike. Në këtë mënyrë, përdoruesit nuk varen nga një strukturë fikse teknologjike për të hyrë në dokumente, dosje, mjete, etj.

Fëmijët, për shembull, mund të fillojnë një projekt duke përdorur kompjuterin e klasës, të vazhdojnë në celularin e tyre dhe të përfundojnë në fletoren e tyre në shtëpi. Kjo krijon shumë më tepër lëvizshmëri për të mësuar, e cila mund të mësohet dhe të arrihet në çdo kohë, kudo.

Por ka mjete të tjera që ofrojnë platforma kompjuterike cloud, pse është ky një nga avantazhet e Google for Education? Sepse kompania arrin nivele të larta të disponueshmërisë së informacionit.

Kështu, lëvizshmëria nuk gjen pengesa në lidhje me rrjedhshmërinë dhe efikasitetin e mësimit në distancë. Dhe më e mira nga të gjitha, për të lehtësuar dukshmërinë e statusit të mjeteve të shumta, mjafton të qaseni në Paneli i statusit të hapësirës së punës së Google🇧🇷

Prandaj, duke lehtësuar identifikimin e gabimeve, ndërprerjeve ose mosdisponueshmërisë së mundshme në secilin nga mjetet e disponueshme. Megjithatë, vlen të përmendet se platforma ofron disponueshmëri të lartë dhe riparim të shpejtë.

2 – Mundëson zbatimin e metodologjive, teknikave dhe risive të reja në klasë

Kemi folur këtu, në disa postime, për metodologjitë e të nxënit aktivsi klasa e kthyer, interaktiv etj. Dhe ne pamë se teknologjia është një mjet i domosdoshëm për të zbatuar këto risi.

Në fund të fundit, ai tashmë është pjesë e përditshmërisë së nxënësve dhe mund të futet në mjedisin shkollor si lehtësues i të nxënit. Përveç kësaj, natyrisht, për të gjeneruar një identifikim më të madh me studentët, duke ndihmuar në aplikimin dhe monitorimin e metodologjive të shumta të mësimdhënies.

3 – Ndihmoni në menaxhim me më shumë automatizim dhe efikasitet

Kur flasim për përfitimet e Google Workspace, shpesh mendojmë për klasën dhe praktikën e të mësuarit. Por mjetet teknologjike janë gjithashtu aleatë të mëdhenj në menaxhimin dhe rutinën administrative të punonjësve dhe drejtuesve të shkollave.

Në fund të fundit, ato ju lejojnë të automatizoni aktivitete të përsëritura dhe burokratike, të tilla si kategorizimi i postës elektronike, kujtesat e regjistrimit, regjistrimi dhe sinkronizimi i listave të studentëve. Përveç veprimeve financiare, regjistrimet e arkëtimeve dhe pagesave.

Prandaj, automatizimi i menaxhimit i lejon menaxherët të përqendrojnë përpjekjet dhe kohën në veprime më strategjike, komplekse ose të ndjeshme brenda institucionit.

4 – Rrit identifikimin e nxënësve me mjedisin shkollor, duke gjeneruar më shumë angazhim

Më sipër folëm për identifikimin e nxënësit me futjen e teknologjisë në mjedisin shkollor. Dhe kjo lehtëson zbatimin e metodologjive më aktuale, si dhe strategjive didaktike, propozimeve për ndryshim dhe dinamikës së vetë klasës.

Në fund të fundit, me mjete që lehtësojnë ndërveprimin, studentët mund të eksplorojnë më mirë krijimtarinë e tyre dhe zbulimin e mjeteve. Me këtë, ata fillojnë të marrin pjesë më shumë në aktivitetet e propozuara. Ofrimi i shumë më tepër pjesëmarrjes në mjedisin shkollor.

5 – Redukton kostot dhe investimet

Kur flasim për avantazhet e Google Workspace, shumë përfundojnë duke menduar: Një kosto më shumë nuk është interesante për institucionin tim!

Megjithatë, fakti është se funksionalitetet e Google, të unifikuara dhe të renditura në një platformë intuitive dhe të plotë, i lejojnë kompanisë të reduktojë shpenzimet me mjete të tjera që veprojnë posaçërisht për secilin funksion.

Duke centralizuar kështu aktivitete, procese dhe operacione të shumta. Pa përmendur, sigurisht, mbështetjen e ofruar nga Google dhe garancinë e përditësimeve për të ofruar gjithmonë shërbime të nivelit të lartë!

Përveç kursimit të letrës, memorandumeve dhe banderolave. Në fund të fundit, i gjithë ky material mund të ndahet online, për të gjithë studentët, mësuesit dhe bashkëpunëtorët.

6 – Minimizoni dështimet

Është e natyrshme që grumbullimi i funksioneve, aktiviteteve dhe detyrave e bën jetën e përditshme një vend pjellor për dështime dhe zhurmë. Si në pjesën e menaxhimit, për të kryer regjistrimet, konferencat dhe kategorizimin e studentëve, si dhe në krijimin, shpërndarjen dhe vlerësimin e detyrave dhe aktiviteteve.

Me mjetet e Google është e mundur të minimizohet ripërpunimi, të optimizohet koha e punonjësve, si dhe të bëhen të gjitha proceset më fluide dhe efikase.

7 – Përmirëson ndërveprimin dhe komunikimin midis të gjithë agjentëve, studentëve, mësuesve, tutorëve dhe punonjësve

Një avantazh tjetër i Google for Education është përmirësimi i ndërveprimit dhe komunikimit ndërmjet shkollës, prindërve dhe nxënësve. Me mjete si Google Meet dhe Classroom, mësuesit mund të zhvillojnë diskutime, takime një për një dhe të ndajnë ide me të gjithë studentët.

Veglat e Google for Education lehtësojnë gjithashtu integrimin midis shkollës dhe mësuesve. Në fund të fundit, me teknologjinë, menaxherët mund të monitorojnë aktivitetet, performancën dhe rutinën e studentëve kudo dhe në çdo kohë.

Përveç kësaj, sigurisht, të qenit një kanal komunikimi për t'iu përgjigjur pyetjeve, për të dërguar ftesa, njoftime, etj., me përgjigje të shpejta dhe dialog të rrjedhshëm.

8 – Magazinim i pakufizuar

Siç e përmendëm më lart, ekzistojnë paketa të ndryshme për të përmbushur kërkesa të ndryshme. Në planin falas, institucionet mund të kenë 10 Gb hapësirë ​​ruajtëse, e cila ndihmon në kursimin e skedarëve fizikë dhe serverëve të tyre. Përveç përshtatjes me kulturën e qëndrueshmëriame më pak prodhim dhe depozitim mbetjesh.

Nëse institucioni juaj zgjedh një përmirësim, ju mund të keni akses në ruajtje të pakufizuar. Rritja e mëtejshme e ekonomisë në infrastrukturën teknologjike, printim dhe hapësira fizike për ruajtjen e dokumenteve të pafundme.

Dhe më e mira nga të gjitha, me më shumë siguri sesa të dhënat dhe informacioni do të vendosen në cloud, me barriera të forta sigurie.

9 – Struktura dhe siguria e një prej specialistëve më të mëdhenj në inovacion

Së fundi, një nga avantazhet më të mëdha të Google for Education është barrierat dhe strategjitë e sigurisë nga një prej kompanive më të mëdha në botë. Google garanton sigurinë dhe privatësinë e informacionit, me enkriptimin e të dhënave dhe kontrollin e aksesit.

Duke reduktuar kështu mundësitë e pushtimeve, sulmeve dhe vjedhjeve të informacionit.

Dëshironi të përfitoni të gjitha përfitimet e Google for Education dhe të merrni ende mbështetje nga një ekspert i teknologjisë? Pra, mbështetuni te Safetec për të modernizuar strukturën tuaj teknologjike tani!

Kontaktoni me ekipin tonë dhe mësoni se si mund t'ju ndihmojmë të përafroni teknologjinë me metodën tuaj të mësimdhënies, për të ofruar një mjedis mësimi shumë më të pasur!

Dhe më e mira, me zgjidhje të përshtatura sipas kërkesës, pritshmërive dhe mundësive tuaja!

Tommy Banks
Ne do të jemi të lumtur të dëgjojmë atë që mendoni

lini një përgjigje

TechnoBreak | Oferta dhe komente
logo
Aktivizo regjistrimin në cilësime - të përgjithshme
Shporta