Rättsligt meddelande

Detta juridiska meddelande reglerar de allmänna villkoren för åtkomst och användning av webbplatsen som är tillgänglig på URL:en https://www.tecnobreak.com (hädanefter webbplatsen), som Lufloyd gör tillgänglig för Internetanvändare.

Användningen av webbplatsen förutsätter fullständigt och oreserverat godkännande av var och en av bestämmelserna som ingår i detta juridiska meddelande. Följaktligen måste användaren av webbplatsen noggrant läsa detta juridiska meddelande vid varje tillfälle då han avser att använda webbplatsen, eftersom texten kan ändras efter eget gottfinnande av ägaren av webbplatsen, eller på grund av en lagändring. , rättspraxis eller affärspraxis.

ÄGANDE AV WEBBPLATSEN

Företagsnamn: Lufloyd
Innehavarens namn: Lucas Laruffa
Registrerat kontor: Dickman 1441
Befolkning: Buenos Aires
Provins: Buenos Aires
Postnummer: 1416
CIF/DNI: 27.729.845
Kontakttelefon: +54 11 2396 3159
E-post: contacto@tecnobreak.com

OBJEKT

Webbplatsen ger sina användare tillgång till information och tjänster som tillhandahålls av Lufloyd till de personer eller organisationer som är intresserade av dem.

ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV WEBBEN

3.1.- Fri karaktär för åtkomst och användning av webben.
Tillgång till webbplatsen är gratis för dess användare.
3.2.- Användarregistrering.
I allmänhet kräver åtkomst och användning av webbplatsen inte att dess användare har prenumererat eller registrerats i förväg.

WEBBINNEHÅLL

Språket som används av ägaren på webben kommer att vara spanska. Lufloyd ansvarar inte för att användaren inte förstår eller förstår språket på webben, och inte heller för dess konsekvenser.
Lufloyd kan ändra innehållet utan föregående meddelande, samt radera och ändra dessa på webben, såsom sättet på vilket de nås, utan någon motivering och fritt, utan ansvar för de konsekvenser som de kan orsaka för användarna.

Användningen av innehållet på webbplatsen för att främja, avtala eller avslöja reklam eller egen information eller tredje parts tillstånd utan tillstånd från Lufloyd är förbjudet, och det är inte heller förbjudet att skicka reklam eller information med hjälp av tjänster eller information som görs tillgänglig för användare. användare, oavsett om användningen är gratis eller inte.
Länkarna eller hyperlänkarna som tredje part införlivar på sina webbsidor, riktade till denna webbplats, kommer att vara för att öppna hela webbsidan, varken kunna uttrycka, direkt eller indirekt, falska, felaktiga eller förvirrande indikationer, och inte heller orsaka orättvisa eller olagliga åtgärder mot Lufloyd.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Både åtkomsten till webbplatsen och den obehöriga användningen som kan göras av informationen däri är ensam ansvar för den som utför den. Lufloyd kommer inte att hållas ansvarigt för någon konsekvens, skada eller skada som kan uppstå från nämnda åtkomst eller användning. Lufloyd ansvarar inte för eventuella säkerhetsfel som kan uppstå eller för skador som kan orsakas på användarens datorsystem (hårdvara och mjukvara), eller på filer eller dokument som lagras däri, till följd av:
– förekomsten av ett virus på användarens dator som används för att ansluta till tjänsterna och innehållet på webbplatsen,
– ett webbläsarfel,
– och/eller användningen av icke uppdaterade versioner av den.
Lufloyd ansvarar inte för tillförlitligheten och hastigheten hos hyperlänkarna som är inkorporerade i webben för att öppna andra. Lufloyd garanterar inte användbarheten av dessa länkar, och det är inte heller ansvarigt för innehållet eller tjänsterna som användaren kan komma åt via dessa länkar, eller för att dessa webbplatser fungerar korrekt.
Lufloyd ansvarar inte för virus eller andra datorprogram som försämrar eller kan försämra användarnas datorsystem eller utrustning när de går in på dess webbplats eller andra webbplatser som har nåtts via länkar på denna webbplats.

ANVÄNDNING AV "COOKIE"-TEKNIK

Webbplatsen använder inte cookies eller någon annan osynlig procedur för att samla in information när användaren surfar på den, med respekt för användarens konfidentialitet och integritet hela tiden.
*OM COOKIES ANVÄNDS, SE KOMMUNIKATION OM ANVÄNDNING AV COOKIES Webbplatsen använder cookies, du kan konsultera vår cookiepolicy, som alltid respekterar dess konfidentialitet och integritet.

INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

Lufloyd är äganderätten till alla industriella och immateriella rättigheter till webbplatsen, såväl som innehållet den innehåller. All användning av webbplatsen eller dess innehåll måste ha en exklusivt privat karaktär. Det är exklusivt förbehållet ………., all annan användning som involverar kopiering, reproduktion, distribution, transformation, offentlig kommunikation eller någon annan liknande åtgärd, av hela eller delar av innehållet på webben, för vilket ingen användare får utföra utföra dessa åtgärder utan föregående skriftligt tillstånd från Lufloyd

SEKRETESSPOLICY OCH DATASKYDD

Lufloyd garanterar skydd och konfidentialitet för personuppgifter, av alla slag som tillhandahålls av våra kundföretag i enlighet med bestämmelserna i organisk lag 15/1999, av den 13 december, om skydd av personuppgifter.

All data som tillhandahålls av våra kundföretag till Lufloyd eller dess personal kommer att inkluderas i en automatisk fil med personuppgifter som skapas och underhålls under Lufloyds ansvar, vilket är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster som efterfrågas av användarna.

Uppgifterna som tillhandahålls kommer att behandlas i enlighet med förordningen om säkerhetsåtgärder (kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december), i denna mening har Lufloyd antagit de skyddsnivåer som krävs enligt lag och har installerat alla tekniska åtgärder som står till dess förfogande för att förhindra förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst av tredje part. Användaren måste dock vara medveten om att säkerhetsåtgärder på Internet inte är ointagliga. I det fall du anser det lämpligt att dina personuppgifter överförs till andra enheter, kommer användaren att informeras om de överförda uppgifterna, syftet med filen samt namn och adress på mottagaren, så att de kan ge sitt otvetydiga samtycke i detta avseende.

I enlighet med bestämmelserna i RGPD kan användaren utöva sina rättigheter till åtkomst, rättelse, annullering och opposition. För att göra detta måste du kontakta oss på contacto@tecnobreak.com

GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH KOMPETENT JURISDIKTION

Detta juridiska meddelande kommer att tolkas och regleras i enlighet med spansk lag. Lufloyd och användarna, som uttryckligen avstår från annan jurisdiktion som kan motsvara dem, underkastar sig domstolar och domstolar på användarens hemvist för eventuella tvister som kan uppstå från tillgång till eller användning av webbplatsen. I händelse av att användaren har sin hemvist utanför Spanien, ställer sig Lufloyd och användaren, uttryckligen med avkall på annan jurisdiktion, till domstolar och tribunaler på Lufloyds hemvist.

LÄNKAR FÖR AMAZONAFFILIATION

Denna webbplats använder, enligt sitt syfte, Amazon-filiallänkar.

Detta innebär att du hittar länkar till Amazon-produkter som du kan komma direkt från vår hemsida, men i förekommande fall kommer köpet att göras på Amazon under dess egna villkor vid den tiden.

TecnoBreak.com deltar i Amazon EU Associates Program, ett affiliate-annonseringsprogram utformat för att erbjuda webbplatser ett sätt att tjäna reklamavgifter genom att annonsera och länka till Amazon.co.uk/Javari.co.uk/ Amazon.de/Amazon.fr/ Javari.fr/Amazon.it/Amazon.es. Ditt köp kommer att vara för samma ursprungliga pris. Med Amazon-garanti.

Som Amazon Associate tjänar jag inkomster från kvalificerade köp som uppfyller tillämpliga krav.

Amazon och Amazons logotyp är registrerade varumärken som tillhör Amazon.com. Inc. eller dess dotterbolag.

TechnoBreak | Erbjudanden och recensioner
Logotyp
Aktivera registrering i inställningar - allmänt
Varukorg