செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் 'மந்திர அவதாரங்களை' உருவாக்கும் லென்சா ஆப்ஸை சந்தியுங்கள் | ஆசிரியர்கள்

La aplicación Lensa, disponible para Android y iPhone (iOS), ha ganado fama en la web y se ha convertido en una de las plataformas más descargadas en los últimos días en las tiendas oficiales de aplicaciones. El gran éxito viene de la herramienta «Magic Avatars», que genera avatares personalizados a través de Inteligencia Artificial – los resultados, que han sido ampliamente compartidos en las redes sociales, involucran imágenes hiperrealistas y con diferentes temáticas, que utilizan rasgos y otras características particulares de cada usuario A continuación, aprenda todo sobre la plataforma que crea versiones digitales de cualquier persona.

  • Lensa: cómo crear un avatar usando la aplicación de inteligencia artificial
  • ¿Es Lensa seguro? Comprender la política de datos de la aplicación que crea avatares

Lensa: app de inteligencia artificial triunfa en Instagram — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

படங்களை எடிட் செய்ய சிறந்த ஆப் எது? TechTudo மன்றத்தில் இதைப் பார்க்கவும்!

என்ன lentesa🇧🇷 ¿Por qué tienes éxito?

Lensa es una aplicación de edición disponible para Android y iPhone (iOS) que últimamente ha sido popular en Instagram. La plataforma presenta la herramienta «Avatares mágicos», que crea avatares personalizados utilizando inteligencia artificial y algunas «fotos base». Así, los usuarios envían una determinada cantidad de selfies para que se generen nuevos avatares a través de la IA, considerando los rasgos faciales y otras características particulares.

Para presentar resultados aún más divertidos, la plataforma trabaja con temas variados, como «Ciencia ficción», «Místico», «Elegante», «Aventura» y otros modelos.

Con Lensa, los usuarios tienen acceso a avatares personalizados con diferentes estilos, como “Sci-fi”, “Mystical” y “Stylish” — Foto: Reproducción/Mariana Tralback

¿Cómo funciona la función que crea avatares? ¿Es gratis?

Para crear avatares personalizados, descargue la aplicación de Google Play Store o App Store y toque el ícono de «cara brillante» ubicado en la parte superior de la pantalla. Luego, toque en “Agregar fotos” y seleccione de diez a 20 imágenes, que servirán como base para crear nuevos avatares. Es importante elegir solo fotos individuales de buena calidad con diferentes fondos y expresiones. La aplicación no acepta contenido inapropiado, que involucre desnudos o fotos de menores.

Vale la pena recordar que la funcionalidad que utiliza la Inteligencia Artificial no es gratuita, y se dispone de tres tipos de paquetes de compra para acceder a ella. Son 50 avatares únicos, con 5 variaciones de 10 estilos, por R$ 31,99; 100 avatares únicos, con 10 variaciones de 10 estilos, por R$ 41,99 o 200 avatares únicos, con 20 variaciones de 10 estilos, por R$ 63,99. El pago debe realizarse con tarjeta de crédito o saldo de las respectivas tiendas de aplicaciones.

Lensa App: entienda cómo funciona la app que hace avatares basados ​​en inteligencia artificial — Foto: Reproducción/Mariana Tralback

¿Hay alguna aplicación gratuita que haga algo similar?

Lensa no es la única forma de “jugar” con Inteligencia Artificial en la web. Hay otras opciones para plataformas basadas en aprendizaje automático, como ToonMe, que genera caricaturas a partir de las imágenes que selecciones, y Portrait AI, que convierte tus selfies en pinturas renacentistas.

Si no quieres usar tus propias fotos, también existen opciones como Dall-e, que genera imágenes aleatorias a partir de palabras elegidas por el usuario, los resultados pueden ser inusuales e incluso sorprendentes. Hay otras opciones con la misma propuesta, como Midjourney, una herramienta que funciona dentro de Discord y también traduce texto en imágenes mediante algoritmos.

¿La aplicación tiene otras funciones? ¿Cual?

Además de trabajar con Inteligencia Artificial en la función “Avatares Mágicos”, Lensa también brinda funciones básicas para la edición de fotografías. Puede utilizar las funciones de forma gratuita en tres imágenes por día. Entre las herramientas se encuentran efectos y filtros de imagen exclusivos, corrección de imperfecciones, ajuste de color, entre otras opciones.

La aplicación Lensa tiene otras funciones de edición de imágenes — Foto: Reproducción/Mariana Tralback

மேலும் காண்க: Cómo acceder a la copia de seguridad de Google Photos

Cómo acceder a la copia de seguridad de Google Photos

Google Photos காப்புப்பிரதியை எவ்வாறு அணுகுவது

டாமி பேங்க்ஸ்
நீங்கள் நினைப்பதைக் கேட்டு நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைவோம்

பதில் விடுங்கள்

டெக்னோபிரேக் | சலுகைகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
சின்னம்
அமைப்புகளில் பதிவை இயக்கு - பொது
வணிக வண்டி