జెన్‌షిన్ ఇంపాక్ట్ 3.3 రిడెంప్షన్ కోడ్‌లు – ఉచిత ప్రిమోజెమ్‌లు!

Genshin Impact ha publicado detalles sobre su próxima actualización importante que traerá una variedad de cosas nuevas al juego, incluidos personajes coleccionables, áreas para explorar, eventos y algunas armas nuevas para coleccionar. ¡HoYoverse también tuvo la amabilidad de lanzar algunos códigos que te darán algunas Primogems gratis y algunos artículos adicionales útiles!

Todos los códigos de Genshin Impact 3.3

Solo se han agregado algunos códigos nuevos en esta versión, así que asegúrese de canjearlos lo antes posible, ya que caducarán rápidamente. Todos los códigos vencerán el 25 de noviembre a las 23:00 (UTC-5).

Nuevos códigos de canje de Genshin Impact 3.3

 • 8ARAU6FNBNPV – Código de canje para Primogems ×100 + Mineral de mejora mística ×10
 • NS8BD6EPS77Z – Canjear código por Primogems ×100 + Hero’s Wit ×5
 • ET9SUPENB765 – Canjear código por Primogems ×100 + Mora ×50,000

¿Cómo canjeo códigos en Genshin Impact?

Para canjear códigos en Genshin Impact, solo debes seguir estos pasos:

 • Vaya a la página de canje de códigos de Genshin Impact
 • Inicie sesión en su cuenta miHoYo
 • మా జాబితా నుండి కోడ్‌ను కాపీ చేయండి
 • Seleccione su servidor
 • Selecciona el apodo de tu personaje
 • Pegue el código en el área Código de canje
 • Presiona el botón Canjear
 • ¡Debes recibir tus recompensas en el juego!
 • Estos son todos los códigos que se agregaron para la actualización Genshin Impact 3.3. Puedes encontrar más detalles sobre el juego en la sección Genshin Impact de nuestro sitio web.

  టామీ బ్యాంకులు
  మీరు ఏమనుకుంటున్నారో వినడానికి మేము సంతోషిస్తాము

  సమాధానం ఇవ్వూ

  టెక్నోబ్రేక్ | ఆఫర్‌లు మరియు సమీక్షలు
  లోగో
  సెట్టింగులలో నమోదును ప్రారంభించండి - సాధారణం
  షాపింగ్ కార్ట్