ประกาศทางกฎหมาย

ประกาศทางกฎหมายนี้ควบคุมเงื่อนไขทั่วไปของการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ที่ URL https://www.tecnobreak.com (ต่อไปนี้คือเว็บไซต์) ซึ่ง Lufloyd เปิดให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้งานได้

การใช้เว็บไซต์หมายถึงการยอมรับข้อกำหนดทุกข้อที่รวมอยู่ในประกาศทางกฎหมายนี้โดยสมบูรณ์และไม่สงวนลิขสิทธิ์ ดังนั้น ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องอ่านประกาศทางกฎหมายนี้อย่างละเอียดในแต่ละโอกาสที่เขาตั้งใจจะใช้เว็บไซต์ เนื่องจากข้อความสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของเจ้าของเว็บไซต์ หรือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย , นิติศาสตร์ หรือ การประกอบธุรกิจ

ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์

ชื่อบริษัท: Lufloyd
ชื่อผู้ถือ : ลูคัส ลารุฟฟา
สำนักงานจดทะเบียน: Dickman 1441
ประชากร: บัวโนสไอเรส
จังหวัด: บัวโนสไอเรส
รหัสไปรษณีย์: 1416
CIF/DNI: 27.729.845
โทรศัพท์ติดต่อ: +54 11 2396 3159
อีเมล์: contacto@tecnobreak.com

วัตถุ

เว็บไซต์นี้ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลและบริการที่ Lufloyd มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่สนใจในพวกเขา

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บ

3.1.- ตัวละครอิสระในการเข้าถึงและใช้งานเว็บ
การเข้าถึงเว็บไซต์นั้นฟรีสำหรับผู้ใช้
3.2.- การลงทะเบียนผู้ใช้
โดยทั่วไป การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนผู้ใช้ก่อน

เนื้อหาเว็บ

ภาษาที่เจ้าของเว็บใช้จะเป็นภาษาสเปน Lufloyd ไม่รับผิดชอบต่อการไม่เข้าใจหรือเข้าใจภาษาของเว็บโดยผู้ใช้ หรือผลที่ตามมา
Lufloyd อาจแก้ไขเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งลบและเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ภายในเว็บ เช่น วิธีการเข้าถึงโดยไม่มีเหตุผลและอิสระ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้

ห้ามใช้เนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อส่งเสริม จ้าง หรือเปิดเผยโฆษณาหรือเป็นเจ้าของข้อมูลหรือของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Lufloyd หรือเพื่อส่งโฆษณาหรือข้อมูลโดยใช้บริการหรือข้อมูลที่มีให้สำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้โดยไม่คำนึงถึง ว่าใช้งานได้ฟรีหรือไม่
ลิงค์หรือไฮเปอร์ลิงก์ที่บุคคลภายนอกรวมไว้ในหน้าเว็บของพวกเขา ซึ่งมุ่งตรงไปยังเว็บไซต์นี้ จะใช้สำหรับการเปิดหน้าเว็บที่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดงสิ่งบ่งชี้ที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เกิดความสับสนได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายต่อลูฟลอยด์

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ทั้งการเข้าถึงเว็บไซต์และการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจทำขึ้นจากข้อมูลที่อยู่ในนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียว Lufloyd จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมา ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าว Lufloyd จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) หรือไฟล์หรือเอกสารที่เก็บไว้ในนั้นอันเป็นผลมาจาก:
– การปรากฏตัวของไวรัสในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ใช้เชื่อมต่อกับบริการและเนื้อหาของเว็บไซต์
– เบราว์เซอร์ทำงานผิดปกติ
– และ/หรือการใช้เวอร์ชันที่ไม่ได้อัปเดต
ลูฟลอยด์ไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความเร็วของไฮเปอร์ลิงก์ที่รวมอยู่ในเว็บสำหรับการเปิดของผู้อื่น Lufloyd ไม่รับประกันประโยชน์ของลิงก์เหล่านี้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือบริการที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์เหล่านี้ หรือการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์เหล่านี้
Lufloyd จะไม่รับผิดชอบต่อไวรัสหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เสื่อมสภาพหรืออาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้แย่ลงเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีการเข้าถึงผ่านลิงก์ในเว็บไซต์นี้

การใช้เทคโนโลยี "คุกกี้"

เว็บไซต์ไม่ใช้คุกกี้หรือขั้นตอนอื่นใดที่มองไม่เห็นในการรวบรวมข้อมูลเมื่อผู้ใช้เรียกดู โดยคำนึงถึงการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ตลอดเวลา
*หากมีการใช้คุกกี้ โปรดดูการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ เว็บไซต์ใช้คุกกี้ คุณสามารถศึกษานโยบายคุกกี้ของเราได้ ซึ่งให้การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวตลอดเวลา

ทรัพย์สินทางปัญญาและอุตสาหกรรม

Lufloyd เป็นทรัพย์สินของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและทางปัญญาทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ จะต้องมีลักษณะส่วนตัวโดยเฉพาะ สงวนไว้เฉพาะสำหรับ ………. การใช้งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย เปลี่ยนแปลง สื่อสารสาธารณะหรือการกระทำอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ของเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บ ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถดำเนินการได้ ดำเนินการเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Lufloyd

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล

Lufloyd รับประกันการปกป้องและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัทลูกค้าของเราจัดหาให้ตามบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 15/1999 ลงวันที่ 13 ธันวาคม ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทลูกค้าของเรามอบให้ Lufloyd หรือพนักงานของบริษัทจะรวมอยู่ในไฟล์อัตโนมัติของข้อมูลส่วนบุคคลที่สร้างและดูแลภายใต้ความรับผิดชอบของ Lufloyd ซึ่งจำเป็นต่อการให้บริการตามที่ผู้ใช้ร้องขอ

ข้อมูลที่ให้จะได้รับการปฏิบัติตามระเบียบมาตรการรักษาความปลอดภัย (พระราชกฤษฎีกา 1720/2007 ลงวันที่ 21 ธันวาคม) ในแง่นี้ Lufloyd ได้นำระดับการป้องกันที่กฎหมายกำหนดมาใช้ และได้ติดตั้งมาตรการทางเทคนิคทั้งหมดไว้เพื่อ ป้องกันการสูญหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึงโดยบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ต้องตระหนักว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตไม่สามารถป้องกันได้ ในกรณีที่คุณพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานอื่น ผู้ใช้จะได้รับแจ้งถึงข้อมูลที่ถ่ายโอน วัตถุประสงค์ของไฟล์ และชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอน เพื่อให้พวกเขาได้รับความยินยอมอย่างชัดเจน ในเรื่องนี้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ RGPD ผู้ใช้สามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าถึง การแก้ไข การยกเลิก และการคัดค้าน ในการดำเนินการนี้ คุณต้องติดต่อเราที่ contacto@tecnobreak.com

การบังคับใช้ตามกฎหมายและเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

ประกาศทางกฎหมายนี้จะได้รับการตีความและควบคุมตามกฎหมายของสเปน Lufloyd และผู้ใช้สละสิทธิ์โดยชัดแจ้งเขตอำนาจศาลอื่นใดที่อาจสอดคล้องกับพวกเขา ยื่นต่อศาลและคณะตุลาการของภูมิลำเนาของผู้ใช้สำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ ในกรณีที่ผู้ใช้มีภูมิลำเนานอกประเทศสเปน ลูฟลอยด์และผู้ใช้ยื่นคำร้องโดยชัดแจ้งยกเว้นเขตอำนาจศาลอื่นใด ต่อศาลและคณะตุลาการของภูมิลำเนาของลูฟลอยด์

ลิงค์สำหรับพันธมิตรของ AMAZON

เว็บไซต์นี้ใช้ลิงค์พันธมิตรของอเมซอนตามวัตถุประสงค์

ซึ่งหมายความว่าคุณจะพบลิงค์ไปยังผลิตภัณฑ์ของ Amazon ที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของเรา แต่ในกรณีของคุณคุณจะทำการซื้อใน Amazon ภายใต้เงื่อนไขของคุณเองในเวลานั้น

TecnoBreak.com เข้าร่วมในโครงการ Amazon EU Associates ซึ่งเป็นโปรแกรมโฆษณาในเครือที่ออกแบบมาเพื่อให้เว็บไซต์มีช่องทางในการรับค่าโฆษณาโดยการโฆษณาและเชื่อมโยงกับ Amazon.co.uk/Javari.co.uk/ Amazon.de/Amazon.fr/ Javari.fr/Amazon.it/Amazon.es. การซื้อของคุณจะมีราคาเดิมเท่าเดิม ด้วยการรับประกันของอเมซอน

ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมงานของ Amazon ฉันได้รับรายได้จากการซื้อที่เข้าเงื่อนไขและตรงตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Amazon และโลโก้ Amazon เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Amazon.com Inc. หรือบริษัทในเครือ

TechnoBreak | ข้อเสนอและคำวิจารณ์
โลโก้
เปิดใช้งานการลงทะเบียนในการตั้งค่า - ทั่วไป
ตะกร้าช้อปปิ้ง