thông báo pháp lý

Thông báo Pháp lý này quy định các điều kiện chung về truy cập và sử dụng trang web có thể truy cập tại URL https://www.tecnobreak.com (sau đây gọi là trang web), mà Lufloyd cung cấp cho người dùng Internet.

Việc sử dụng trang web có nghĩa là chấp nhận toàn bộ và không bảo tồn đối với từng điều khoản trong Thông báo pháp lý này. Do đó, người sử dụng trang web phải đọc kỹ Thông báo pháp lý này trong mỗi lần dự định sử dụng trang web, vì văn bản có thể được sửa đổi theo quyết định của chủ sở hữu trang web hoặc do sự thay đổi về luật pháp. , luật học hoặc hành nghề kinh doanh.

QUYỀN SỞ HỮU CỦA TRANG WEB

Tên công ty: Lufloyd
Tên chủ sở hữu: Lucas Laruffa
Văn phòng đăng ký: Dickman 1441
Dân số: Buenos Aires
Tỉnh: Buenos Aires
Código bưu chính: 1416
CIF / DNI: 27.729.845
Điện thoại liên hệ: +54 11 2396 3159
Email: contacto@tecnobreak.com

VẬT

Trang web cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào thông tin và dịch vụ do Lufloyd cung cấp cho những người hoặc tổ chức quan tâm đến họ.

TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG WEB

3.1.- Đặc tính tự do của việc truy cập và sử dụng web.
Truy cập vào trang web là miễn phí cho người dùng của nó.
3.2.- Đăng ký người dùng.
Nhìn chung, việc truy cập và sử dụng trang web không yêu cầu người dùng phải đăng ký hoặc đăng ký trước.

NỘI DUNG WEB

Ngôn ngữ được chủ sở hữu sử dụng trên web sẽ là tiếng Tây Ban Nha. Lufloyd không chịu trách nhiệm về việc người dùng không hiểu hoặc không hiểu ngôn ngữ của web, cũng như về hậu quả của nó.
Lufloyd có thể sửa đổi nội dung mà không cần thông báo trước, cũng như xóa và thay đổi những nội dung này trong web, chẳng hạn như cách thức truy cập chúng mà không cần bất kỳ sự biện minh nào và tự do, không chịu trách nhiệm về những hậu quả mà chúng có thể gây ra cho người dùng.

Việc sử dụng nội dung của trang web để quảng bá, ký hợp đồng hoặc tiết lộ quảng cáo hoặc thông tin của riêng hoặc của bên thứ ba mà không có sự cho phép của Lufloyd bị cấm, cũng như không bị cấm gửi quảng cáo hoặc thông tin bằng cách sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin có sẵn cho người dùng. người dùng, bất kể việc sử dụng có miễn phí hay không.
Các liên kết hoặc siêu liên kết mà bên thứ ba kết hợp trong các trang web của họ, dẫn đến trang web này, sẽ dùng để mở trang web hoàn chỉnh, không thể diễn đạt, trực tiếp hoặc gián tiếp, các chỉ dẫn sai, không chính xác hoặc khó hiểu, cũng như không công bằng hoặc các hành động bất hợp pháp chống lại Lufloyd.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Cả việc truy cập vào trang web và việc sử dụng trái phép có thể được thực hiện từ thông tin có trong đó là trách nhiệm duy nhất của người thực hiện. Lufloyd sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả, thiệt hại hoặc tác hại nào có thể phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng nói trên. Lufloyd không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi bảo mật nào có thể xảy ra hoặc bất kỳ thiệt hại nào có thể gây ra cho hệ thống máy tính của người dùng (phần cứng và phần mềm) hoặc đối với các tệp hoặc tài liệu được lưu trữ trong đó, do:
- sự hiện diện của vi-rút trên máy tính của người dùng được sử dụng để kết nối với các dịch vụ và nội dung của trang web,
- trình duyệt trục trặc,
- và / hoặc việc sử dụng các phiên bản không cập nhật của nó.
Lufloyd không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và tốc độ của các siêu liên kết được kết hợp vào web để người khác mở. Lufloyd không đảm bảo tính hữu ích của các liên kết này, cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc dịch vụ mà người dùng có thể truy cập thông qua các liên kết này, cũng như về hoạt động bình thường của các trang web này.
Lufloyd sẽ không chịu trách nhiệm về vi rút hoặc các chương trình máy tính khác làm xấu đi hoặc có thể làm hư hỏng hệ thống máy tính hoặc thiết bị của người dùng khi truy cập trang web của mình hoặc các trang web khác đã được truy cập thông qua các liên kết trên trang web này.

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ "COOKIE"

Trang web không sử dụng cookie hoặc bất kỳ thủ tục vô hình nào khác để thu thập thông tin khi người dùng duyệt nó, luôn tôn trọng tính bảo mật và sự riêng tư của người dùng.
* NẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG COOKIES, XEM TRUYỀN THÔNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG COOKIES Trang web sử dụng cookie, bạn có thể tham khảo Chính sách cookie của chúng tôi, chính sách này luôn tôn trọng tính bảo mật và sự riêng tư của trang web.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÔNG NGHIỆP

Lufloyd là tài sản của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp của trang web, cũng như các nội dung mà trang web có. Bất kỳ việc sử dụng trang web hoặc nội dung của nó phải có tính chất riêng tư độc quyền. Nó được dành riêng cho ………., Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác liên quan đến việc sao chép, tái tạo, phân phối, chuyển đổi, giao tiếp công khai hoặc bất kỳ hành động tương tự nào khác của tất cả hoặc một phần nội dung của web mà không người dùng nào được thực hiện thực hiện các hành động này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Lufloyd

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU

Lufloyd đảm bảo sự bảo vệ và bí mật của dữ liệu cá nhân, dưới bất kỳ hình thức nào do các công ty khách hàng của chúng tôi cung cấp theo các quy định của Luật hữu cơ 15/1999, ngày 13 tháng XNUMX, về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Tất cả dữ liệu do các công ty khách hàng của chúng tôi cung cấp cho Lufloyd hoặc nhân viên của Lufloyd sẽ được đưa vào một tệp dữ liệu cá nhân tự động được tạo và duy trì dưới trách nhiệm của Lufloyd, rất cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà người dùng yêu cầu.

Dữ liệu được cung cấp sẽ được xử lý theo Quy định về các biện pháp an ninh (Nghị định Hoàng gia 1720/2007 ngày 21 tháng XNUMX), theo nghĩa này, Lufloyd đã áp dụng các cấp độ bảo vệ được yêu cầu hợp pháp và đã cài đặt tất cả các biện pháp kỹ thuật theo ý mình ngăn ngừa mất mát, lạm dụng, thay đổi, truy cập trái phép bởi bên thứ ba. Tuy nhiên, người dùng phải lưu ý rằng các biện pháp bảo mật trên Internet là không thể xâm phạm. Trong trường hợp bạn cho rằng dữ liệu cá nhân của mình được chuyển cho các tổ chức khác là thích hợp, người dùng sẽ được thông báo về dữ liệu được chuyển, mục đích của tệp cũng như tên và địa chỉ của người được chuyển để họ có thể đồng ý rõ ràng. về vấn đề này.

Tuân theo các quy định của RGPD, người dùng có thể thực hiện các quyền truy cập, chỉnh sửa, hủy bỏ và phản đối của họ. Để làm điều này, bạn phải liên hệ với chúng tôi tại contacto@tecnobreak.com

PHÁP LUẬT ÁP DỤNG VÀ JURISDICTION

Thông báo pháp lý này sẽ được giải thích và điều chỉnh theo luật pháp Tây Ban Nha. Lufloyd và người dùng, từ bỏ rõ ràng bất kỳ quyền tài phán nào khác có thể tương ứng với họ, đệ trình lên các tòa án và cơ quan tài phán nơi cư trú của người dùng về bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web. Trong trường hợp người dùng cư trú bên ngoài Tây Ban Nha, Lufloyd và người dùng đệ trình, từ bỏ rõ ràng bất kỳ quyền tài phán nào khác, cho các tòa án và cơ quan tài phán của nơi cư trú của Lufloyd.

LIÊN KẾT LIÊN QUAN ĐẾN AMAZON

Trang web này, theo mục đích của nó, sử dụng các liên kết liên kết của Amazon.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến các sản phẩm của Amazon mà bạn có thể truy cập trực tiếp từ trang web của chúng tôi, nhưng trong trường hợp của bạn, bạn sẽ mua hàng trên Amazon, trong điều kiện của riêng bạn tại thời điểm đó.

TecnoBreak.com tham gia vào Chương trình Amazon EU Associates, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp cho các trang web một cách kiếm tiền quảng cáo bằng cách quảng cáo và liên kết với Amazon.co.uk/Javari.co.uk/ Amazon.de/Amazon.fr/ Javari.fr/Amazon.it/Amazon.es. Mua hàng của bạn sẽ được với cùng một mức giá ban đầu. Với sự đảm bảo của Amazon.

Là một Cộng tác viên của Amazon, tôi kiếm được thu nhập từ các giao dịch mua đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu hiện hành.

Amazon và logo Amazon là các nhãn hiệu đã đăng ký của Amazon.com. Inc. hoặc các chi nhánh của nó.

TechnoBreak | Phiếu mua hàng và đánh giá
Logo
Giỏ hàng